Έμπρακτη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη

Όλα αυτά τα χρόνια ο τρόπος δόμησης της εταιρίας Κοφινάς σχεδιάστηκε ώστε να συμβάλει στην επίλυση παγκοσμίων περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η εκπομπή CO2, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η ανισορροπία των φυσικών πόρων.

Η εταιρία μας μάχεται να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη μετριοπάθεια στη χρήση υλικών, ενέργειας και χώρου ανάπτυξης. Πιο απλά, η ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ενέργειές μας και οι αποφάσεις μας σήμερα δεν εμποδίζουν τις ευκαιρίες των μελλοντικών γενεών.

Το πετυχαίνουμε με τρείς βασικές κατευθύνσεις:

1. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Ο στρατηγικός σχεδιασμός των κατασκευών μας γίνεται με γνώμονα να μειώνονται τα αέρια του θερμοκηπίου, κατά την παραγωγή των πρώτων υλών ενός σπιτιού, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του και της διάρκειας της ζωής του.

2. Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Το σπίτι έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια, το τοπικό κλίμα, καθώς και τις ιδιότητες των υλικών δόμησης και αρχιτεκτονικά στοιχεία.

3. Οικονομική βιωσιμότητα

Το σπίτι έχει σχεδιαστεί ώστε να εξοικονομεί χρήματα κατά τη διάρκεια της ζωής του επειδή :
α) ο τρόπος δόμησης του μειώνει την ανάγκη για χρήση ενέργειας θέρμανσης και ψύξης
β) εκμηδενίζεται οποιοδήποτε κόστος για μελλοντική συντήρηση του.

el