Πολιτική εταιρείας κατά της βίας και παρενόχλησης

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ (άρθρο 9 ν. 4808/2021)

Ορισμοί:

Βία και Παρενόχληση

Ο όρος ” Βία και Παρενόχληση” αναφέρεται σε διάφορες μορφές ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, πράξεων ή απειλών που μπορεί να προκαλέσουν σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε μία φορά είτε επαναλαμβανόμενα.

Η παρενόχληση περιλαμβάνει επίσης συμπεριφορές που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια ενός ατόμου, δημιουργώντας ένα εκφοβιστικό ή εξευτελιστικό περιβάλλον, και μπορεί να συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις συμπεριφοράς λόγω φύλου ή άλλων μορφών διάκρισης.

Συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει λεκτική παρενόχληση όπως υβριστικά σχόλια, σωματική παρενόχληση όπως η φυσική εμπόδιση κάποιου από την κανονική εργασία ή κίνηση, οπτικές μορφές παρενόχλησης όπως αφίσες ή σχέδια με περιεχόμενο υποτιμητικό, καθώς και εκφοβισμό ή αντεκδίκηση για την αναφορά ή τη συμμετοχή σε έρευνα περιστατικού παρενόχλησης.

 

Παρενόχληση λόγω φύλου & Σεξουαλική παρενόχληση

Παρενόχληση λόγω φύλου” αναφέρεται σε συμπεριφορές που σχετίζονται με το φύλο κάποιου και οδηγούν στην παραβίαση της αξιοπρέπειάς του, δημιουργώντας ένα εχθρικό ή επιθετικό περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει τη “σεξουαλική παρενόχληση“, δηλαδή ανεπιθύμητες συμπεριφορές σεξουαλικής φύσης, όπως ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, αίτημα για σεξουαλικές χάρες ή άλλες ανεπιθύμητες σωματικές ή λεκτικές πράξεις σεξουαλικής φύσης.

Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, την προσφορά εργασιακών προνομίων ως αντάλλαγμα για σεξουαλικές χάρες, την αντεκδίκηση μετά από απόρριψη σεξουαλικών προτάσεων, οπτικές και λεκτικές συμπεριφορές με σεξουαλικούς υπαινιγμούς, καθώς και ανεπιθύμητη σωματική επαφή.

 Οι αναφορές αυτές είναι μόνο κάποια παραδείγματα.

 

Διάκριση

Ο όρος “ Διάκριση” αναφέρεται σε κάθε είδους διακριτική μεταχείριση ή προκατάληψη που μπορεί να βασίζεται σε παράγοντες όπως το φύλο, τη φυλή, το χρώμα του δέρματος, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις προσωπικές πεποιθήσεις, τις πολιτικές απόψεις, την αναπηρία ή την υγειονομική κατάσταση, την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Αντεκδίκηση

Η ΚΟΦΙΝΑΣ απαγορεύει στους εργαζομένους της ή σε οποιονδήποτε άλλον που έχει σχέση με την εταιρεία, να αντιδράσουν με αντεκδίκηση ενάντια σε άλλους εργαζομένους ή τρίτους που αντιστέκονται σε περιπτώσεις βίας ή παρενόχλησης οποιασδήποτε μορφής. Αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση ενεργειών αντεκδίκησης εναντίον ατόμων που υποβάλλουν καταγγελίες, καταθέτουν, βοηθούν ή συμμετέχουν σε διαδικασίες διερεύνησης σχετικών περιστατικών.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ ακολουθεί και εφαρμόζει όλες τις υποχρεώσεις και τα μέτρα που απαιτούνται από τον νόμο 4808/2021, σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το φύλο και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Ο βασικός στόχος της πολιτικής της εταιρείας είναι η πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, ανεξάρτητα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά ή επιλογές ενός ατόμου. Επιδιώκει τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται και προωθεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασφαλίζει το δικαίωμα σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ δηλώνει την αναγνώριση και τον σεβασμό του δικαιώματος κάθε εργαζομένου να εργάζεται σε ένα περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά από οποιοδήποτε πρόσωπο εκδηλωθεί κατά την εργασία ή σε σχέση με αυτή.

Αυτή η πολιτική βασίζεται στα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και τη σχετική νομοθεσία, και εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που καλύπτονται από το άρθρο 3 του ίδιου νόμου.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πολιτική της εταιρίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης εφαρμόζεται ευρέως και καλύπτει μια ποικιλία ατόμων που συνδέονται με την εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει τη διοίκηση της εταιρίας, τους εργαζόμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, καθώς και εκείνους με συμβάσεις όπως εμμίσθου εντολής, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών και προσωρινής απασχόλησης. Επίσης, ισχύει για τους απασχολούμενους μέσω τρίτων παροχών υπηρεσιών, τους μαθητευόμενους, τους εργαζόμενους που πλέον δεν είναι στην εταιρεία, τους υποψήφιους εργαζόμενους, καθώς και άλλα άτομα που έχουν επαγγελματική συναλλαγή ή συνεργασία με την εταιρία. Αυτή η προσέγγιση δείχνει τη δέσμευση της εταιρείας στην προώθηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και παρενόχληση για ένα ευρύ φάσμα ατόμων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η εταιρία δεσμεύεται να καταπολεμήσει και να εξαλείψει τις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπου οι διακρίσεις δεν επιτρέπονται. Έχει δεσμευτεί ότι δεν θα ανεχθεί διακρίσεις, βία ή παρενόχληση κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με την εργασία.

Ειδικότερα, απαγορεύονται αυστηρά πράξεις όπως σεξιστικά ή ρατσιστικά αστεία, υπονοούμενα, προσβλητική γλώσσα, σχόλια για την εμφάνιση ή χαρακτήρα, παρακολούθηση, ανεπιθύμητη προσοχή, σεξουαλικά μηνύματα μέσω διαφόρων καναλιών, προσβλητικές ερωτήσεις για προσωπικά θέματα, σεξουαλικές χειρονομίες, απειλές, αγενείς χειρονομίες, ανεπιθύμητη σωματική επαφή, διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή, λεκτικές απειλές, υποτίμηση, αποκλεισμός από συλλογικές δραστηριότητες, διαδικτυακός εκφοβισμός και άλλες παρόμοιες συμπεριφορές.

Η εταιρία υπόσχεται επίσης να παρέχει βοήθεια και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στην έρευνα περιστατικών βίας και παρενόχλησης. Επιπλέον, θα λαμβάνει ανάλογα μέτρα εναντίον εκείνων που παραβιάζουν την πολιτική της, για να εμποδίσει και να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων περιστατικών ή συμπεριφορών.

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Η εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ εφαρμόζει μια πολιτική που απαιτεί από όλους τους εργαζομένους και οποιονδήποτε άλλο συνδεόμενο με την εταιρία να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την πρόληψη διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης. Αυτή η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας όσο και σε χώρους σχετικούς με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις, είτε αυτές γίνονται από κοντά είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.

Η εταιρία δεσμεύεται να δημιουργήσει και να ενθαρρύνει τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα είναι προσιτό, ασφαλές και φιλικό, προωθώντας τον αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών και της διοίκησης.

Επιπλέον, η εταιρία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύει και να υποστηρίζει τους εργαζομένους-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το προσωπικό σχετικά με την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης. Για αυτό το σκοπό, διοργανώνει συναντήσεις ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων.

Τέλος, η εταιρία προτρέπει τους εργαζομένους και οποιονδήποτε συνδεδεμένο με την εταιρία να καταγγέλλουν τυχόν περιστατικά διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης, δείχνοντας έτσι τη δέσμευσή της στη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους.

 

TΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος ή άτομο συνδεόμενο με την εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ θίγεται από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, είτε κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε ακόμη και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, διαθέτει τα εξής δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας: Το θιγόμενο άτομο μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία των δικαιωμάτων του.
  2. Δικαίωμα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας: Μπορεί να υποβάλει καταγγελία ή αίτηση για τη διενέργεια εργατικής διαφοράς στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας.
  3. Δικαίωμα αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη: Το θιγόμενο άτομο μπορεί να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη για την εξέταση της υπόθεσής του.
  4. Δικαίωμα καταγγελίας εντός της επιχείρησης: Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες για περιστατικά βίας ή παρενόχλησης.

Η εταιρία επιπλέον διασφαλίζει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών είναι αναρτημένα σε εμφανή σημεία, ώστε κάθε θιγόμενο πρόσωπο να γνωρίζει πού μπορεί να προσφύγει. Αυτά περιλαμβάνουν την τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555 και την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, Γραμμή SOS 15900.

Ως προς τα δικαιώματα και τις συνέπειες από τη μη συμμόρφωση στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης: ισχύουν τα άρθρα 12-15 το υ ν. 4808/2021, δηλαδή :

Άρθρο 12: Δικαιώματα θιγομένων – Αποτελέσματα επί παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης

Κάθε πρόσωπο του άρθρου 3 που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του κατά το άρθρο 4, ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση, στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε σε βάρος του το περιστατικό ή η συμπεριφορά, έχει δικαίωμα, πέραν της δικαστικής προστασίας, προσφυγής ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με τους ν. 3896/2010 (Α` 207) και ν. 4443/2016 (Α` 232), καθώς και υποβολής καταγγελίας εντός της επιχείρησης κατά την πολιτική του άρθρου 10.

Όταν εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος κατά το άρθρο 3 παραβιάζει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

Κάθε πρόσωπο του άρθρου 3 που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα κατά την παρ. 2, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης. Στην περίπτωση αυτήν, ο αποχωρών υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον εργοδότη εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και το πρόσωπο της παρ. 3 αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, ο εργοδότης μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζεται το άρθρο 18.

Όταν εργοδότης ή πρόσωπο που ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπεί τον εργοδότη παραβιάζει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4 κατά τη σύναψη ή άρνηση σύναψης της έννομης σχέσης με πρόσωπο του άρθρου 3 ή κατά την εξέλιξη, διάρκεια ή λύση αυτής, παραβιάζει την εργατική νομοθεσία και επιβάλλονται σε βάρος του οι διοικητικές κυρώσεις της περ.α` της παρ. 2 του άρθρου 19.

Σε κάθε περίπτωση, η παραβίαση της κατά το άρθρο 4 απαγόρευσης γεννά εκτός των άλλων αξίωση για πλήρη αποζημίωση του θιγόμενου προσώπου, η οποία καλύπτει τη θετική και αποθετική του ζημία, καθώς και την ηθική βλάβη.

Άρθρο 13: Απαγόρευση αντιποίνων

 Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου του άρθρου 3, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (Α` 207) για περιστατικό βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4.

Άρθρο 14  Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων

 Όταν νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δικαιολογούν σχετικό έννομο συμφέρον και διαθέτουν γραπτή συναίνεση του θιγόμενου προσώπου του άρθρου 3 από παραβάσεις του παρόντος, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 22 ν. 3896/2010 (Α` 207). Ο θιγόμενος μπορεί σε κάθε περίπτωση να παρέμβει ή και να ματαιώσει τη διαδικασία.

Άρθρο 15 Βάρος απόδειξης

Όταν το θιγόμενο πρόσωπο ισχυρίζεται, ότι υφίσταται βία και παρενόχληση σύμφωνα με το παρόν Μέρος, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3896/2010 (Α` 207).

Τα δικαιώματα ως προς τη διαδικασία καταγγελίας αναπτύσσονται στην Πολιτική του άρθρου 10.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Με την παρούσα ορίζεται η ΚΟΦΙΝΑ ΠΗΓΗ ως αρμόδιο πρόσωπο για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ανεξαρτήτως εάν οι εργαζόμενοι του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Η επικοινωνία με το ως άνω πρόσωπο είναι εφικτή δια ζώσης με (α) επίσκεψη στο γραφείο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, (β) με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.kofina@yahoo.gr, είτε (γ) τηλεφωνικώς με κλήση στο 2299087899 στο εσωτερικό 202.

Αποτελεί υποχρέωση του ως άνω Προσώπου Αναφοράς, καθώς και κάθε άλλου εμπλεκομένου στη διαδικασία αυτή προσώπου η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση τους κατά την ενάσκηση του ρόλου τους.                                     

Απομάκρυνση υπολειμμάτων, Kofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinasKofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinasKofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinasKofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinasKofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khposΑπομάκρυνση υπολειμμάτων, Kofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinasKofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinasKofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinasKofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinasKofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos

Μπορείτε να δείτε όλο το έγγραφο της πολιτικής επιλέγοντας την πιο κάτω εικόνα:

el