Ιστορικό της Εταιρίας

 • 1977
 • 1980
 • 1985
 • 1993
 • 2000
 • 2004
 • 2009
 • 2011
 • 2012
 • 2014
 • final

  Logo Footer

  Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
  T: 210 6081307
  F: 210 6016177
  [email protected]

  ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ