Ιστορικό της Εταιρίας

 • 1977
 • 1980
 • 1985
 • 1993
 • 2000
 • 2004
 • 2009
 • 2011
 • 2012
 • 2014
 • final