40 χρόνια παρουσίας στην προκατασκευασμένη κατοικία

40 χρόνια ΚΟΦΙΝΑΣ.

Όλα αυτά τα χρόνια, στόχος μας δεν ήταν η κατασκευή περισσότερων κατοικιών αλλά η κατασκευή ποιοτικότερων κατοικιών. Και τα καταφέραμε.

Απόδειξή μας οι 6.500 ικανοποιημένοι πελάτες μας.

Χωρίς πολλά λόγια, συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε!

el