40 χρόνια παρουσίας στην προκατασκευασμένη κατοικία

40 χρόνια ΚΟΦΙΝΑΣ.

Όλα αυτά τα χρόνια, στόχος μας δεν ήταν η κατασκευή περισσότερων κατοικιών αλλά η κατασκευή ποιοτικότερων κατοικιών. Και τα καταφέραμε.

Απόδειξή μας οι 6.500 ικανοποιημένοι πελάτες μας.

Χωρίς πολλά λόγια, συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε!

Logo Footer

Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
T: 210 6081307
F: 210 6016177
[email protected]

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ