Σχέδια κατοικιών χωρίς κάτοψη-Φινλαδικές κατοικίες

149,Kofinas-log-houses

149,Kofinas-log-houses

57,Kofinas-log-houses

57,Kofinas-log-houses

35,Kofinas-log-houses

35,Kofinas-log-houses

50,Kofinas-log-houses

50,Kofinas-log-houses

94,Kofinas-log-houses

94,Kofinas-log-houses

73,Kofinas-log-houses

73,Kofinas-log-houses

123,Kofinas-log-houses

123,Kofinas-log-houses

47,Kofinas-log-houses

47,Kofinas-log-houses

64,Kofinas-log-houses

64,Kofinas-log-houses

91,Kofinas-log-houses

91,Kofinas-log-houses

152,Kofinas-log-houses

152,Kofinas-log-houses

97,Kofinas-log-houses

97,Kofinas-log-houses

79,Kofinas-log-houses

79,Kofinas-log-houses

6,Kofinas-log-houses

6,Kofinas-log-houses

124,Kofinas-log-houses

124,Kofinas-log-houses

98,Kofinas-log-houses

98,Kofinas-log-houses

116,Kofinas-log-houses

116,Kofinas-log-houses

71,Kofinas-log-houses

71,Kofinas-log-houses

143,Kofinas-log-houses

143,Kofinas-log-houses

83,Kofinas-log-houses

83,Kofinas-log-houses

16,Kofinas-log-houses

16,Kofinas-log-houses

138,Kofinas-log-houses

138,Kofinas-log-houses

81,Kofinas-log-houses

81,Kofinas-log-houses

86,Kofinas-log-houses

86,Kofinas-log-houses

113,Kofinas-log-houses

113,Kofinas-log-houses

59,Kofinas-log-houses

59,Kofinas-log-houses

158,Kofinas-log-houses

158,Kofinas-log-houses

84,Kofinas-log-houses

84,Kofinas-log-houses

42,Kofinas-log-houses

42,Kofinas-log-houses

107,Kofinas-log-houses

107,Kofinas-log-houses

114,Kofinas-log-houses

114,Kofinas-log-houses

9,Kofinas-log-houses

9,Kofinas-log-houses

150,Kofinas-log-houses

150,Kofinas-log-houses

21,Kofinas-log-houses

21,Kofinas-log-houses

25,Kofinas-log-houses

25,Kofinas-log-houses

161,Kofinas-log-houses

161,Kofinas-log-houses

14,Kofinas-log-houses

14,Kofinas-log-houses

127,Kofinas-log-houses

127,Kofinas-log-houses

110,Kofinas-log-houses

110,Kofinas-log-houses

27,Kofinas-log-houses

27,Kofinas-log-houses

118,Kofinas-log-houses

118,Kofinas-log-houses

141,Kofinas-log-houses

141,Kofinas-log-houses

144,Kofinas-log-houses

144,Kofinas-log-houses

120,Kofinas-log-houses

120,Kofinas-log-houses

146,Kofinas-log-houses

146,Kofinas-log-houses

29,Kofinas-log-houses

29,Kofinas-log-houses

136,Kofinas-log-houses

136,Kofinas-log-houses

43,Kofinas-log-houses

43,Kofinas-log-houses

151,Kofinas-log-houses

151,Kofinas-log-houses

66,Kofinas-log-houses

66,Kofinas-log-houses

58,Kofinas-log-houses

58,Kofinas-log-houses

3,Kofinas-log-houses

3,Kofinas-log-houses

72,Kofinas-log-houses

72,Kofinas-log-houses

7,Kofinas-log-houses

7,Kofinas-log-houses

41,Kofinas-log-houses

41,Kofinas-log-houses

134,Kofinas-log-houses

134,Kofinas-log-houses

18,Kofinas-log-houses

18,Kofinas-log-houses

49,Kofinas-log-houses

49,Kofinas-log-houses

100,Kofinas-log-houses

100,Kofinas-log-houses

8,Kofinas-log-houses

8,Kofinas-log-houses

31,Kofinas-log-houses

31,Kofinas-log-houses

128,Kofinas-log-houses

128,Kofinas-log-houses

70,Kofinas-log-houses

70,Kofinas-log-houses

60,Kofinas-log-houses

60,Kofinas-log-houses

78,Kofinas-log-houses

78,Kofinas-log-houses

159,Kofinas-log-houses

159,Kofinas-log-houses

54,Kofinas-log-houses

54,Kofinas-log-houses

142,Kofinas-log-houses

142,Kofinas-log-houses

2.Kofinas-log-houses

2.Kofinas-log-houses

32,Kofinas-log-houses

32,Kofinas-log-houses

139,Kofinas-log-houses

139,Kofinas-log-houses

34,Kofinas-log-houses

34,Kofinas-log-houses

162,Kofinas-log-houses

162,Kofinas-log-houses

92,Kofinas-log-houses

92,Kofinas-log-houses

62,Kofinas-log-houses

62,Kofinas-log-houses

28,Kofinas-log-houses

28,Kofinas-log-houses

125,Kofinas-log-houses

125,Kofinas-log-houses

121,Kofinas-log-houses

121,Kofinas-log-houses

131,Kofinas-log-houses

131,Kofinas-log-houses

5,Kofinas-log-houses

5,Kofinas-log-houses

65,Kofinas-log-houses

65,Kofinas-log-houses

33,Kofinas-log-houses

33,Kofinas-log-houses

45,Kofinas-log-houses

45,Kofinas-log-houses

67,Kofinas-log-houses

67,Kofinas-log-houses

102,Kofinas-log-houses

102,Kofinas-log-houses

39,Kofinas-log-houses

39,Kofinas-log-houses

126,Kofinas-log-houses

126,Kofinas-log-houses

26,Kofinas-log-houses

26,Kofinas-log-houses

1.Kofinas-log-houses-1

1.Kofinas-log-houses-1

55,Kofinas-log-houses

55,Kofinas-log-houses

40,Kofinas-log-houses

40,Kofinas-log-houses

38,Kofinas-log-houses

38,Kofinas-log-houses

115,Kofinas-log-houses

115,Kofinas-log-houses

61,Kofinas-log-houses

61,Kofinas-log-houses

77,Kofinas-log-houses

77,Kofinas-log-houses

30,Kofinas-log-houses

30,Kofinas-log-houses

52,Kofinas-log-houses

52,Kofinas-log-houses

130,Kofinas-log-houses

130,Kofinas-log-houses

133,Kofinas-log-houses

133,Kofinas-log-houses

87,Kofinas-log-houses

87,Kofinas-log-houses

68,Kofinas-log-houses

68,Kofinas-log-houses

22,Kofinas-log-houses

22,Kofinas-log-houses

101,Kofinas-log-houses

101,Kofinas-log-houses

157,Kofinas-log-houses

157,Kofinas-log-houses

99,Kofinas-log-houses

99,Kofinas-log-houses

122,Kofinas-log-houses

122,Kofinas-log-houses

148,Kofinas-log-houses

148,Kofinas-log-houses

145,Kofinas-log-houses

145,Kofinas-log-houses

80,Kofinas-log-houses

80,Kofinas-log-houses

23,Kofinas-log-houses

23,Kofinas-log-houses

129,Kofinas-log-houses

129,Kofinas-log-houses

17,Kofinas-log-houses

17,Kofinas-log-houses

112,Kofinas-log-houses

112,Kofinas-log-houses

95,Kofinas-log-houses

95,Kofinas-log-houses

51,Kofinas-log-houses

51,Kofinas-log-houses

135,Kofinas-log-houses

135,Kofinas-log-houses

88,Kofinas-log-houses

88,Kofinas-log-houses

24,Kofinas-log-houses

24,Kofinas-log-houses

119,Kofinas-log-houses

119,Kofinas-log-houses

46,Kofinas-log-houses

46,Kofinas-log-houses

147,Kofinas-log-houses

147,Kofinas-log-houses

19,Kofinas-log-houses

19,Kofinas-log-houses

37,Kofinas-log-houses

37,Kofinas-log-houses

63,Kofinas-log-houses

63,Kofinas-log-houses

20,Kofinas-log-houses

20,Kofinas-log-houses

154,Kofinas-log-houses

154,Kofinas-log-houses

15,Kofinas-log-houses

15,Kofinas-log-houses

109,Kofinas-log-houses

109,Kofinas-log-houses

106,Kofinas-log-houses

106,Kofinas-log-houses

140,Kofinas-log-houses

140,Kofinas-log-houses

12,Kofinas-log-houses

12,Kofinas-log-houses

111,Kofinas-log-houses

111,Kofinas-log-houses

85,Kofinas-log-houses

85,Kofinas-log-houses

93,Kofinas-log-houses

93,Kofinas-log-houses

4,Kofinas-log-houses

4,Kofinas-log-houses

89,Kofinas-log-houses

89,Kofinas-log-houses

13,Kofinas-log-houses

13,Kofinas-log-houses

108,Kofinas-log-houses

108,Kofinas-log-houses

10,Kofinas-log-houses

10,Kofinas-log-houses

132,Kofinas-log-houses

132,Kofinas-log-houses

90,Kofinas-log-houses

90,Kofinas-log-houses

117,Kofinas-log-houses

117,Kofinas-log-houses

el