Ισόγεια κατοικία με σοφίτα 

    ISF-95

  95.02 ㎡ | 2 ή 3 | από 79.420€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα 

    ISF-85

  85.63 ㎡ | 2 | από 72.380€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-81

  81.16 ㎡ | 3 | από 64.750€

Ισόγεια κατοικία

    IF-71

  71.90 ㎡ | 3 | από 57.950€

Ισόγεια κατοικία

    IF-70

  70.00 ㎡ | 3 | από 54.250€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-69

  69.15 ㎡ | 2 | από 51.622€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα

    ISF-66

  66.06 ㎡ | 2 | από 63.880€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-63

  63.69 ㎡ | 2 | από 49.850€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-61B

  61.40 ㎡ | 2 | από 48.012€

el