Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα

    ISF-119

  119.64 ㎡ | 3 | από 114.520€

Ισόγεια κατοικία με πατάρι

    IPF-98

  98.62 ㎡ | 4 | από 69.350€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα 

    ISF-95

  95.02 ㎡ | 2 ή 3 | από 79.420€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα 

    ISF-85

  85.63 ㎡ | 2 | από 72.380€

Ισόγεια κατοικία με πατάρι

    IPF-82

  82.77 ㎡ | 4 | από 59.050€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-81

  81.16 ㎡ | 3 | από 64.750€

Ισόγεια κατοικία με πατάρι

    IPF-75

  75.09 ㎡ | 3 | από 53.500€

Ισόγεια κατοικία

    IF-71

  71.90 ㎡ | 3 | από 57.950€

Ισόγεια κατοικία

    IF-70

  70.00 ㎡ | 3 | από 54.250€

Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

el