Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα

    ISF-119

  119.64 ㎡ | 3 | από 141.520€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα 

    ISF-95

  95.02 ㎡ | 2 ή 3 | από 103.920€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα 

    ISF-85

  85.63 ㎡ | 2 | από 95.980€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-81

  81.16 ㎡ | 3 | από 87.850€

Ισόγεια κατοικία με πατάρι

    IPF-75

  75.09 ㎡ | 3 | από 75.800€

Ισόγεια κατοικία

    IF-71

  71.90 ㎡ | 3 | από 80.150€

Ισόγεια κατοικία

    IF-70

  70.00 ㎡ | 3 | από 76.250€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα

    ISF-66

  66.06 ㎡ | 2 | από 78.880€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-63

  63.69 ㎡ | 2 | από 71.250€

Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

*ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ*

el