Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην ΚΟΦΙΝΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Α.Ε. (στο εξής καλούμενη «ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε.») δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Στόχος μας είναι η συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Νομοθεσίες και Ευρωπαϊκές Οδηγίες που τυγχάνουν εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστού και ως “GDPR”) που τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και αφορά στην προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου. Αυτό συμπεριλαμβάνει και περιπτώσεις όπου η ταυτότητα κάποιου μπορεί να εξακριβωθεί ακόμα και έμμεσα με αναφορά σε κάποιο στοιχείο ταυτότητας ή σε έναν παράγοντα που παραπέμπει στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του ατόμου αυτού.

Με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θέλουμε να σε ενημερώσουμε αναλυτικά για οτιδήποτε αφορά στα προσωπικά δεδομένα σου και στην ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. Εάν όμως έχεις οποιαδήποτε απορία, θα χαρούμε να σε εξυπηρετήσουμε και να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημά σου.

Πώς συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Για να μπορέσεις να πάρεις προσφορά ή να αγοράσεις οικία από την ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε., είναι απαραίτητο να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα, το όνομά σου, τη διεύθυνση κατοικίας σου και τα στοιχεία επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση ζητούμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για να επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή η προσφορά ή η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού αγοράς-πώλησης, αναλόγως.

Με τη συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων κατά τη διαδικασία τιμολόγησης, και με την οικειοθελή εκ μέρους σου γνωστοποίηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων σου, αποδέχεσαι την από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου. Επιπλέον, αποδέχεσαι την από μέρους μας αποστολή της προσφοράς σου στο email που μας έχεις δώσει, μέσω email ή τηλεφωνικά.

Τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), ΑΦΜ, συλλογή γραπτών επικοινωνιών από και προς την ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε., φωτογραφίες, στοιχεία λογαριασμού και λοιπά οικονομικά στοιχεία. Κατά περίπτωση, μπορεί να επεξεργαστούμε και νομικής φύσης δεδομένα.

Στόχος μας είναι να σου προσφέρουμε την καλύτερη επιλογή οικίας, προσαρμοσμένη στις δικές σου απαιτήσεις και τη δική σου οικονομική δυνατότητα και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και προς αυτόν τον σκοπό τα παραπάνω στοιχεία και προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα;

Προβαίνουμε αποκλειστικά σε σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνο σε περίπτωση που:

(α) έχεις συναινέσει στην επεξεργασία για έναν ή περισσότερους σκοπούς,
(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είσαι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σου πριν από τη σύναψη σύμβασης,
(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση που μπορεί να έχουμε,
(δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σου ή κάποιου άλλου,
(ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε εμάς,
(στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή κάποιος τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σου που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, χρειαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σου όταν αυτό είναι απαραίτητο, όπως για παράδειγμα για να σου υπενθυμίσουμε το στάδιο κατασκευής, ολοκλήρωσης τοποθέτησης της οικίας σου, τυχόν αλλαγές στα σχέδια, έξτρα εργασίες ή σε περίπτωση που υποβάλλεις κάποιο παράπονο.

Περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς εννόμων συμφερόντων συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επεξεργασία για την αντιμετώπιση και αποτροπή εγκληματικών ή εν γένει παράνομων και κακόβουλων προς την εταιρία μας ενεργειών.

Τι θα κάνουμε εάν μας δώσεις ψευδή στοιχεία;

Σε περίπτωση που μας δώσεις ανακριβή, ελλιπή ή ακόμη και ψευδή στοιχεία, είναι πιθανό να μην απαντήσουμε, να μην συντάξουμε σχετική προσφορά.

Πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σου;

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σου για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο μας προσκόμισες αρχικά τα εν λόγω δεδομένα.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση προσφοράς, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σου για να υπολογίσουμε την προσφορά σου. Εάν δεν αγοράσεις το σπίτι από εμάς, θα τα κρατήσουμε για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της προσφοράς.

Σε περίπτωση που συνάψεις κάποιο συμβόλαιο μαζί μας, θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για όσο χρόνο χρειαστεί η τοποθέτηση της οικίας, για τη λειτουργία μας και τη σωστή εξυπηρέτησή σου.

Μετά τη λήξη ή ακύρωση της σύμβασης, θα κρατήσουμε τα στοιχεία σου για όσο διάστημα απαιτείται από Νόμους και Κανονισμούς που τυγχάνουν εφαρμογής.

Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου; Τι επεξεργαζόμαστε;

Για την επεξεργασία, θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συστήματα που συλλέγουν, οργανώνουν και αξιολογούν αυτόματα τα δεδομένα που μας δίνεις. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους αυτοματισμούς ώστε να υπολογίσουμε το κόστος της οικίας. Επίσης μας βοηθούν στο να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε ενδεχόμενα απάτης σε βάρος μας πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά.

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχονται από το τμήμα ANALYTICS της εταιρίας μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το τμήμα να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους, ώστε να βεβαιώνεται ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σου;

Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν μόνο όσοι είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτησή σου.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα ανατρέξει στην καρτέλα σου εφόσον το ζητήσεις, σε περίπτωση που χρειάζεσαι κάποια βοήθεια. Είναι και το τμήμα που θα συλλέξει τα στοιχεία σου αν επιλέξεις να πάρεις προσφορά ή να συνάψεις ιδιωτικό συμφωνητικό. Επίσης είναι το τμήμα που θα καταγράψει τα στοιχεία σου σε περίπτωση αυτοψίας σε οικόπεδο σας.

Το τεχνικό τμήμα θα χρειαστεί τα στοιχεία σου για να τοποθετήσει την οικία να διαχειριστεί τυχόν φθορά-ζημιά στην οικία σου και να προχωρήσει στην επισκευή αυτής. Προς αυτόν το σκοπό, ενδέχεται να χρειαστεί να τα κοινοποιήσει σε δικηγόρους ή/ και τις αρμόδιες αρχές. Πριν συμβεί κάτι τέτοιο, θα σε ενημερώσουμε.

Εάν έχεις παράπονο, το τμήμα παραπόνων επίσης θα χρειαστεί πρόσβαση σε κάποια από τα δεδομένα σου για να αξιολογήσει σωστά το αίτημά σου.

Το τμήμα ANALYTICS βλέπει κάποια από τα στοιχεία που αφορούν την κατοικία σου για την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και για να βεβαιώνεται ότι σου παρέχουμε τις σωστές τεχνικές υπηρεσίες.

Τέλος, σε περίπτωση που μας έχεις δώσει έγκριση για να σου στέλνουμε προωθητικό υλικό, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και από το τμήμα επικοινωνίας και marketing.

Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σου εκτός της ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε.;

Γενικότερα αποφεύγουμε να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι απαραίτητο. Τα στοιχεία σου ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους εξής:

α) Στις εταιρίες του ομίλου, για διοικητικούς και λογιστικούς λόγους.
β) Στις αρμόδιες αρχές όπως για παράδειγμα κρατικές ή άλλες δημόσιες αρχές (για παράδειγμα, δικαστήρια, κανονιστικά όργανα, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, φορολογικές αρχές και υπηρεσίες ποινικών ερευνών) και τρίτους που συμμετέχουν σε δίκες και τους λογιστές τους, ελεγκτές, δικηγόρους και άλλους συμβούλους και εκπροσώπους τους, όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο. Σε αυτά συγκαταλέγονται και οι αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής κλπ καθώς και κάθε αρχή που θα ζητήσει δεδομένα από εμάς.
γ) Στους συνεργάτες που έχουμε επιλέξει για την εξυπηρέτησή σου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τα συνεργεία, καθώς επίσης και μηχανικοί, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, κατασκευαστές εμπειρογνώμονες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες έρευνας αγοράς και άλλα.

Τα στοιχεία σου θα χρησιμοποιηθούν και για εμπορικούς σκοπούς;

Σύμφωνα με το GDPR, για να μπορέσουμε να σου στείλουμε οποιοδήποτε προωθητικό υλικό, θα πρέπει πρώτα να μας έχεις δώσει την έγκρισή σου. Χωρίς αυτήν, δεν μπορούμε να σου στέλνουμε ενημερώσεις για νέες υπηρεσίες ή νέα προϊόντα ή συνεργασίες με συμβεβλημένες εταιρίες. Επίσης, δε θα μπορούμε να σου στείλουμε τα νέα της εταιρίας ή νέα της αγοράς.

Ακόμη και αν συναινέσεις, έχεις το δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείς δηλαδή να αλλάξεις γνώμη οποιαδήποτε στιγμή. Απλά ενημέρωσέ μας με ένα email στο [email protected] ή κάνε “unsubscribe” από το επόμενο email που θα λάβεις. Θα σταματήσουμε αμέσως την επεξεργασία των δεδομένων σου για εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς.

Είναι τα προσωπικά δεδομένα σου ασφαλή;

Εννοείται πως ναι! Χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα μέσα, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σου. Έχουμε επιλέξει να κρατάμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, τα οποία κρυπτογραφούνται ή/και ανωνυμοποιούνται είτε εν μέρει είτε στο σύνολό τους. Η ασφάλεια των δεδομένων σου είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς.

Αλλαγές στην πολιτική αυτή

Κατά περιόδους μπορεί να κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών αλλά και για συμμόρφωση με σχετικές Νομοθεσίες. Σε παροτρύνουμε να επισκέπτεσαι τη σελίδα μας κατά περιόδους και να ενημερώνεσαι. Εάν όμως κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην Πολιτική αυτή θα σε ειδοποιήσουμε μέσω των υπηρεσιών μας ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα για να σου δοθεί η ευκαιρία να μελετήσεις τους νέους όρους και να αποφασίσεις εάν συμφωνείς ή όχι με αυτούς.

Ποια είναι τα δικαιώματά σου σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σου;

Έχεις το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, να μάθεις δηλαδή ποια δεδομένα σου επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και από ποιους.
Το δικαίωμα διόρθωσης, αν για κάποιο λόγο κάποιο δεδομένο σου δεν ισχύει ή είναι λάθος.
Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, κατά περίπτωση, να ορίσεις εσύ ποια δεδομένα σου θέλεις να επεξεργαστούν και ποια όχι.
Το δικαίωμα διαγραφής από τη βάση δεδομένων μας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως αν δεν συντρέχει λόγος να έχουμε τα στοιχεία σου.
Το δικαίωμα φορητότητας, να σου δώσουμε τα στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί ώστε να τα μεταφέρεις σε άλλον συνεργάτη ή άλλη εταιρία.
Το δικαίωμα εναντίωσης. Κατά περίπτωση δικαιούσαι να εναντιωθείς στην επεξεργασία των δεδομένων σου. Επειδή όμως κάποια από αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την αγορά της οικίας σου από την εταιρία μας, η εναντίωση μπορεί να οδηγήσει στη λύση ή την καταγγελία της σύμβασής σου από την πλευρά μας.
Το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, αφού έχεις το δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας έχεις δώσει για τη χρήση των δεδομένων σου για εμπορικούς σκοπούς.

Για να μπορέσεις να ασκήσεις οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σου, θα πρέπει να μας στείλεις το αίτημά σου με ένα email στο [email protected] ή καλώντας στο 210-6081307. Από την πλευρά μας, θα φροντίσουμε το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να αξιολογήσουμε το αίτημά σου. Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δεν μας επιτρέπουν να ικανοποιήσουμε το αίτημά σου, θα σε ενημερώσουμε.

Μπορείς να ασκήσεις τα παραπάνω δικαιώματά σου χωρίς κόστος. Σε περίπτωση που επαναλαμβάνονται συχνά, λόγο όγκου, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να καταβάλλεις ένα διαχειριστικό κόστος, ύψους έως €25.

Πώς μπορείς να υποβάλεις παράπονο για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου;
Εάν διαφωνείς με τον τρόπο που έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σου, μπορείς να στείλεις email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στο [email protected] Εναλλακτικά, κάλεσέ μας στο 210-6081307.

Μπορείς επίσης να απευθυνθείς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περισσότερα στοιχεία της οποίας θα βρεις στο site της: www.dpa.gr