Αναστάσιος Πλύστακας

Για να χρίσω ένα επαγγελματικό χώρο στην οδό Τρικάλων στον Γέρακα Αττικής επέλεξα να μου το κατασκευάσει η εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε..

Έμεινα ευχαριστημένοςμε την συνέπεια στον χρόνο παράδοσης, για την αριστη ποιότητα των υλικών και για την τέλεια κατασκευή.

Την συστήνω ανεπιφύλακτα,
Αναστάσιος Πλύστακας

el