Γεώργιος Πουλακάκης

Ζούμε στην Κρήτη και παρόλη την απόσταση ολοκληρώσαμε το σπίτι μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα.

Ο άνθρωποι της εταιρίας ήταν συνεργάσιμοι, επαγγελματίες, εργατικοί, ευγενικοί και πρόθυμοι να το υλοποιήσουν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους!

Γεώργιος Πουλακάκης