Γεώργιος Πουλακάκης

Ζούμε στην Κρήτη και παρόλη την απόσταση ολοκληρώσαμε το σπίτι μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα.

Ο άνθρωποι της εταιρίας ήταν συνεργάσιμοι, επαγγελματίες, εργατικοί, ευγενικοί και πρόθυμοι να το υλοποιήσουν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους!

Γεώργιος Πουλακάκης

Logo Footer

Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
T: 210 6081307
F: 210 6016177
[email protected]

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ