Στεργίου Στρατής – Βενέτη Έφη

Ευγενικό και φιλικό περιβάλλον, κλίμα εμπιστοσύνης και εξυπηρέτησης, συνεργασία χωρίς εκπλήξεις.

Το μόνο μελανό σημείο η μη τήρηση της προ-ηλεκτρικής εγκατάστασης του σχεδίου όπως το είχαμε υπογράψει. Αναγνωρίστηκε άμεσα απ’ την εταιρεία, έγινε έκπτωση σε προϊόν που αγοράστηκε κ μετέβη άνθρωπος στο νησί, χωρίς επιβάρυνση δική μας και το θέμα διορθώθηκε.

Σας ευχαριστούμε για όλα

Στεργίου Στρατής – Βενέτη Έφη
Μυτιλήνη

Logo Footer

Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
T: 210 6081307
F: 210 6016177
[email protected]

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ