Λεωνίδας Τσαούλας

Η συνεργασία μου με την εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ ήταν άψογη από κάθε πλευρά. Παρά το απομακρυσμένο της περιοχής κατασκευής, τη δυσκολία πρόσβασης, τις καιρικές συνθήκες όλα εξελίχθηκαν πολύ καλά και μέσα στα προγραμματισμένα χρονικά όρια.

Η συμπεριφορά του προσωπικού, ιδιαίτερα όσων ανήκαν στη δύναμη του μονίμου προσωπικού ήταν εξαιρετική ακόμα και σε δύσκολες καιρικά στιγμές. Χαρακτηριστικό είναι πως τα σχόλια των φίλων που παρακολούθησαν την κατασκευή, είτε από περιέργεια, είτε από διάθεση γνώσης του πιο νέου τρόπου κατασκευής ήταν συγγενικά του θαυμασμού, τόσο για τον τρόπο κατασκευής, όσο και για την ευγένεια στη συμπεριφορά των εργαζόμενων της εταιρείας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας από τον πρώτο που ήρθα σε επαφή όταν απλά σχεδίαζα το έργο αυτό, μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενό.

Με τιμή Λεωνίδας Τσαούλας

el