Γιάννης – Ελευθερία

Για το σπίτι μας επιλέγουμε τα καλύτερα γι’ αυτό και εμείς επιλέξαμε την εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ για τον επαγγελματισμό, την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

Η εταιρία μας παρέδωσε το σπίτι σε ημιτελή μορφή και πάντα με την βοήθεια τους το ολοκληρώσαμε εύκολα εμείς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα κόστη για την ολοκλήρωση του σπιτιού όχι μόνο ήταν όσα μας ενημέρωσε η εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ, αλλά ακόμη χαμηλότερα, εξοικονομώντας τελικά ανέλπιστα ένα σημαντικό ποσό…!

Δημιουργήσαμε ένα σπίτι πέρα από τα όνειρά μας, με την εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ να είναι δίπλα μας και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε θερμά.

Γιάννης – Ελευθερία
Καλύβια, Θωρικού

Βίντεο συνέντευξης:Προηγούμενα:
el