Ουρανία

Αθήνα, 10/04/2019

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Εταιρεία Κοφινάς Α.Ε. για την άψογη συνεργασία μας στην κατασκευή της κατοικίας μας στο Λαγονήσι.

Η όλη διαδικάσία κύλησε ομαλά και υπήρξε απόλυτη συνεννόηση τόσο με τη διοίκιση, όσο και με το συνεργεία της εταιρείας.

Το μόνο σημείο στο οποίο παρατηρήθηκε καθυστέρηση, ήταν στην έκδοση της άδειας δόμησης.

Βέβαια το αποτέλεσμα, μας αποζημίωσε, καθώς μας ικανοποίησε ιδιαίτερα.

Με εκτίμηση,

Ουρανία

el