Ευάγγελος και Αθήνα Ψαρρά

Ευχαριστούμε την εταιρεία Κοφινάς που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έκανε το όνρειο μας πραγματικότητα.

Άψογη εξυπηρέτηση και εντός χρονοδιαγράμματος. Σίγουρα στο σύντομο μέλλον να συνεργαστούμε ξανά.

Μετά τιμής.

Ευάγγελος και Αθήνα Ψαρρά

el