Μαίρη Ζενζεφύλη

Η συνεργασία μου με την εταιρεία Κοφινάς πραγματικά ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχα!

Η εταιρεία κατάφερε να συνδυάσει αποτελεσματικά την ποιότητα των εργασιών κατασκευής με την παράδοση στους προσυμφωνημένους χρόνους, κάτι εξαιρετικά σπάνιο στη χώρα που ζούμε. Επίσης, οι σοβαροί επαγγελματίες με τους οποίους συνεργαστήκαμε και η τεχνογνωσία τους αναβάθμισαν το προκατασκευασμένο σπίτι σε ένα επίπεδο που πιστεύω πως είναι υψηλότερο από αυτό του κλασικού και συνήθη τρόπου που κτίζονται τα σπίτια στην Ελλάδα.

Συγχαρητήρια σε όλους σας λοιπόν! Συνεχίστε να κάνετε τη διαφορά! Πραγματοποιήσατε με εξαιρετικό τρόπο τα όνειρα της οικογένειάς μας!

el