Γιάννης Γκάνος

Γνωρίζουμε την οικογένεια και την εταιρεία Κοφινά πάνω από 30 χρόνια!

Πελάτες, λοιπόν, 2 φορές!

Η δεύτερη φορά ήταν και η καλύτερη. Οι εργασίες εκπονήθηκαν εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.

Η ποιότητα της κατασκευής του φέροντος οργανισμού είναι εξαιρετική από κάθε άποψη και τη συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε διώροφη κατασκευή.

Η ανταπόκριση των ανθρώπων της εταιρείας σε κάθε αίτημά μας ήταν άμεση και πάντα με ευγένεια.

Με μία λέξη, απόλυτα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

el