Χρυσόστομος Τζεμπετζής

Μετά το πέρας της κατασκευής της οικίας μου, δια της παρούσης επιστολής μου, οφείλω να σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ, δια την ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ κατασκευής της, δια τον ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της, δια την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΣΗ, ως επίσης και δια κάθε διευκόλυνση, που κάνατε σε μένα τόσο εσείς προσωπικά, όσον και όλοι οι εργαζόμενοι σας, οι οποίοι εργάστηκαν αόκνως και με πολύ καλή θέληση, κατά την εκτέλεση των έργων κατασκευής της οικίας μου.

Η εταιρεία σας ΚΟΦΙΝΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ απέδειξε σε μένα όντως την πλήρη οργάνωση και την πλήρη αξιοπιστία της.

Αθήναι 20/10/2009
Μετά τιμής,
Χρυσόστομος Τζεμπετζής

el