Ισόγεια κατοικία

    IF-53

  53.70 ㎡ | 2 | από 35.970€

Ισόγεια κατοικία

    IF-50

  50.40 ㎡ | 2 | από 32.240€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-44

  44.50 ㎡ | 2 | από 31.200€

Ισόγεια κατοικία

    IF-40

  40.30 ㎡ | 1 | από 29.740€

Ισόγεια κατοικία

    IF-34

  34.10 ㎡ | 1 | από 28.460€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-32

  32.10 ㎡ | 2 | από 26.200€

Ισόγεια κατοικία

    IF-31

  31.70 ㎡ | 1 | από 25.500€

Ισόγεια κατοικία

    IF-30

  30.00 ㎡ | 2 | από 25.000€