Ισόγεια κατοικία με σοφίτα 

    ISF-95

  95.00 ㎡ | 2 ή 3 | από 66.750€

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα 

    ISF-85

  85.85 ㎡ | 2 | από 59.520€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-81

  81.16 ㎡ | 3 | από 56.750€

Ισόγεια κατοικία

    IF-71

  71.40 ㎡ | 3 | από 50.950€

Ισόγεια κατοικία

    IF-70

  70.00 ㎡ | 2 | από 47.250€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-69

  69.15 ㎡ | 3 | από 44.622€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-61B

  61.40 ㎡ | 2 | από 42.015€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-58

  57.80 ㎡ | 2 | από 37.930€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-57

  57.00 ㎡ | 2 | από 41.010€