Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Ισόγεια κατοικία

    IF-31

  31.83 ㎡ | 1 | από 41.710€

Ισόγεια κατοικία

    IF-30

  29.89 ㎡ | 2 | από 39.800€

Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

*ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ*

el