Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Ισόγεια κατοικία 

    IF-44

  44.50 ㎡ | 2 | από 35.200€

Ισόγεια κατοικία

    IF-34

  34.10 ㎡ | 1 | από 32.450€

Ισόγεια κατοικία

    IF-31

  31.70 ㎡ | 1 | από 28.500€

Ισόγεια κατοικία

    IF-30

  29.89 ㎡ | 2 | από 28.000€

Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

el