Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα

    ISF-66

  66.06 ㎡ | 2 | από 63.880€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-63

  63.69 ㎡ | 2 | από 49.850€

Ισόγεια κατοικία με πατάρι

    IPF-63

  63.53 ㎡ | 2 | από 46.080€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-61

  61.43 ㎡ | 2 | από 48.012€

Ισόγεια κατοικία με πατάρι

    IPF-59

  59.69 ㎡ | 2 | από 43.850€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-58

  57.80 ㎡ | 2 | από 43.920€

Ισόγεια κατοικία

    IF-53

  53.70 ㎡ | 2 | από 41.425€

Ισόγεια κατοικία

    IF-50

  50.43 ㎡ | 2 | από 37.250€

Ισόγεια κατοικία

    IF-46

  46.54 ㎡ | 1 | από 41.475€

Όλες οι κατοικίες

Flexy

Home

δύναται να επενδυθούν εξωτερικά με θερμοπρόσοψη αντί της ξύλινης επένδυσης CanExel

el