Ισόγεια κατοικία 

    IF-58

  57.80 ㎡ | 2 | από 43.920€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-57

  57.10 ㎡ | 2 | από 47.010€

Ισόγεια κατοικία

    IF-53

  53.70 ㎡ | 2 | από 41.425€

Ισόγεια κατοικία

    IF-50

  50.40 ㎡ | 2 | από 37.250€

Ισόγεια κατοικία

    IF-46

  46.54 ㎡ | 1 | από 41.475€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-44

  44.50 ㎡ | 2 | από 35.200€

Ισόγεια κατοικία

    IF-40

  40.30 ㎡ | 1 | από 34.350€

Ισόγεια κατοικία

    IF-34

  34.10 ㎡ | 1 | από 32.450€

Ισόγεια κατοικία 

    IF-32

  32.10 ㎡ | 2 | από 29.500€

el