Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μεταφορά από Φινλανδία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Εξωτερική Φινλανδική αντικολλητή τοιχοποιΐα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Εσωτερική Φινλανδική αντικολλητή τοιχοποιΐα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Υλικά και εξαρτήματα συνδεσμολογίας
(ανάλογα με τον τύπο του σπιτιού)
Μονωτικό υλικό γωνιακής σύνδεσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Αυτοκόλλητη υγρομονωτική ταινία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ξύλινες συνδετικές σφήνες ενίσχυσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μεταλλικές ντίζες σύσφιξης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μεταλλικές γωνίες πάκτωσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ασφαλτική μεμβράνη στη βάση της τοιχοποιίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Κουφώματα κατοικιών από τη Φινλανδική εταιρεία Κουφώματα για σπίτια κήπου επιλέγονται κατόπιν συνεννόησης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Δοκάρια μεσοπατώματος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Στέγη
Υγρομόνωση με ασφαλτική μεμβράνη (στα σπίτια κήπου περιλαμβάνεται πάντα) ΝΑΙ μόνο για σπίτια κήπου ΝΑΙ ΝΑΙ
Πέτσωμα (στα σπίτια κήπου περιλαμβάνεται πάντα) ΝΑΙ μόνο για σπίτια κήπου ΝΑΙ ΝΑΙ
Αμοίβοντες (δοκάρια) σύνθετης ξυλείας (στα σπίτια κήπου περιλαμβάνεται πάντα) ΝΑΙ μόνο για σπίτια κήπου ΝΑΙ ΝΑΙ
Σουηδικά τσιμεντοκεράμιδα Benders με 30 χρόνια γραπτή εγγύηση και αντοχή μέχρι -50° C -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Πηχάκια - τεγίδες -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Μόνωση -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Μόνωση με βέλτιστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Εσωτερική σκάλα σύνθετης Σουηδικής ξυλείας (όπου υπάρχει) -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Κορνίζες και φινιρίσματα κουφωμάτων -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Πετσώματα - υλικά για να δεχθούν τα τελικά πατώματα -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Επίβλεψη έργου -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Γερανοί -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Εργασίες τοποθέτησης -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Υδραυλικές εγκαταστάσεις -- ΝΑΙ ΝΑΙ
Τοποθέτηση πατωμάτων -- -- ΝΑΙ
Χρωματισμοί οικίας με Φινλανδικές βαφές -- -- ΝΑΙ
Ντουλάπες δωματίων, ντουλάπια κουζίνας -- -- ΝΑΙ
Είδη υγιεινής στο σύνολό τους -- -- ΝΑΙ