Πιστοποιητικά εταιρίας

Θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι οι φινλανδικές κατοικίες ΚΟΦΙΝΑΣ πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας; Όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν την ορθή διοίκηση, την ενεργειακή απόδοση, την αντισεισμικότητα και πολλά άλλα είναι στη διάθεσή σας παρακάτω.

Διεθνές πιστοποιητικό αξιοπιστίας και φερεγγυότητας της εταιρείας Κοφινάς

Κάντε κλικ στο σήμα για να επιβεβαιώσετε το καταχωρημένο εταιρικό προφίλ DUNS της εταιρείας μας που αποτελεί διεθνές πιστοποιητικό αξιοπιστίας.


Μέλος SBC (Συμβούλιο Αειφόρων Κτηρίων) Ελλάδος της εταιρείας Κοφινάς

SBC

Η εταιρεία Κοφινάς, ως μέλος του SBC, εξασφαλίζει για εσάς αειφόρα κτίρια, με βέλτιστο συνδυασμό των ποικίλων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας τους.

Οφέλη της αειφόρου δόμησης, όπως η βελτίωση της υγείας, ευεξίας και παραγωγικότητας των ενοίκων αποτελούν δέσμευση και της εταιρίας μας.


ISO 9001 πιστοποιητικό ορθής διοίκησης, λειτουργίας και παραγωγής της εταιρείας Κοφινάς


ISO 9001 πιστοποιητικό ορθής διοίκησης, λειτουργίας και παραγωγής της εταιρείας Κοφινάς


Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Α’ που έχει ήδη πάρει η εταιρεία Κοφινάς για ισόγεια κατοικία με σοφίτα που κατασκεύασε.


Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Α'


Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Α’ που έχει ήδη πάρει η εταιρεία Κοφινάς για διώροφη κατοικία που κατασκεύασε.


Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Α'


Έγκριση των κατασκευών της εταιρίας ΚΟΦΙΝΑΣ για την ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων έως 5 αστέρων (*) από τον Ε.Ο.Τ.


Πιστοποιητικό Ε.Ο.Τ.


Εγγύηση στατικής επάρκειας κατασκευών ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ


Στατική επάρκειας κατασκευών


Τεχνική έκθεση ΕΜΠ σεισμικής δοκιμής του δομικού συστήματος της εταιρείας Κοφινάς


Τεχνική έκθεση ΕΜΠ σεισμικής δοκιμής


Πιστοποίηση Ελληνικής επιχείρησης Κοφινάς


Πιστοποίηση Ελληνικής επιχείρησης Κοφινάς

Η εταιρία Κοφινάς είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση στο πρόγραμμα Προώθησης Ελληνικών Υπηρεσιών.


Αθηναϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Η εταιρεία Κοφινάς Προκατασκευασμένα Σπίτια είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου


Αθηναϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Η εταιρεία Κοφινάς Προκατασκευασμένα Σπίτια είναι μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου


Αθηναϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Η εταιρεία Κοφινάς Προκατασκευασμένα Σπίτια είναι μέλος του Ελληνοφινλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου


Αθηναϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Η εταιρεία Κοφινάς Προκατασκευασμένα Σπίτια είναι μέλος του Ελληνικού – Αθηναϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου


Green Banking Portal από την Τράπεζα Πειραιώς

Green Banking Portal

Η εταιρία Κοφινάς πληρώντας τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά κριτήρια, έγινε μέλος της πράσινης επιχειρηματικότητας στο Green Banking Portal της Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε το χώρο αυτό στον οποίο αλληλεπιδρούν επιχειρήσεις και επενδυτές που αποδεδειγμένα σχετίζονται με τη «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» και πιο συγκεκριμένα με δραστηριότητες όπως οι:

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων και Νερού
  • Πράσινη Χημεία
  • Πράσινες Μεταφορές
  • Βιολογική Γεωργία
  • Οικοτουρισμός – Αγροτουρισμός

el