Επίσκεψη κλιμακίου της εταιρείας στη Γερμανία

Στην εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ, μία από τις πιο σύγχρονες εταιρείες προκατασκευασμένων σπιτιών στην Ευρώπη, ακολουθούμε σταθερά τις εξελίξεις στον χώρο του προκατασκευασμένου σπιτιού.

Γι’ αυτό και αρχιτέκτονες της εταιρείας επισκέφθηκαν εκ νέου τη Γερμανία (που είναι ένας από τους πρωτοπόρους), για εμπλουτισμό των τεχνικών γνώσεων στα κατασκευαστικά δρώμενα.

el