Σπύρος Λ. Παπαγιαννάκος

Η συνεργασία μου με την εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ περιγράφεται επαρκώς με μία μόνο λέξη: ΑΨΟΓΗ.

Η αρχική συμφωνία της εργολαβίας για την κατασκευή του κτίσματος μου, έκλεισε γρήγορα και με πολύ συμφέροντες για εμένα οικονομικούς όρους.

Η έναρξη κατασκευής έγινε μέσα στον προβλεπόμενο συμφωνηθέντα χρόνο και η παραλαβή – παράδοση έγινε πριν την συμφωνηθείσα αποπεράτωση των 45 ημερών, τηρήθηκαν δε απολύτως ΟΛΑ τα συμφωνηθέντα (επιλογή υλικών, σχεδιασμός, επιπλέον εργασίες κλπ).

Τα συνεργεία δούλευαν ταχύτατα, ήταν πλήρως καταρτισμένα και πρόθυμα για κάθε τροποποίηση κατά την εξέλιξη των εργασιών. Από την παράδοση και μέχρι σήμερα (2 χρόνια) δεν παρουσιάσθηκε απολύτως κανένα πρόβλημα (υγρασίες, αστοχίες κλπ). Πέραν όμως τούτων και πάνω απ’ όλα οι ιδιοκτήτες Νίκος και Μιχάλης ΚΟΦΙΝΑΣ ήσαν ευγενέστατοι, χαμογελαστοί και αποτελεσματικοί ακόμα και σε περίπτωση όπου ως πελάτης τους, εκδήλωσα προσωπικές παραξενιές.

Σπύρος Λ. Παπαγιαννάκος

el