Βασιλική Ηλία

Ουδέν παράπονο.
Κατασκευή άριστη.
Χρόνος κατασκευής 20 ημέρες!
Άριστη συνεργασία με τα συνεργία.
Τόπος κατασκευής Στυμφαλία Κορινθίας.

Βασιλική Ηλία

Logo Footer

Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
T: 210 6081307
F: 210 6016177
[email protected]

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ