Θεόδωρος Ηλιόπουλος

Γενικά η συνεργασία μας με την Εταιρεία Κοφινάς Α.Ε. στην κατασκευή του σπιτιού μας χαρακτηρίζεται από συνέπεια ως προς τον χρόνο και τα συμφωνηθέντα, αξιοπιστία, ευελιξία και διάθεση από όλα τα συνεργεία.

Στα πλαίσια της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρότεινα μεγαλύτερη ποικιλία στα είδη μπάνιου και κουζίνας.

Κηφισιά
Ηλιόπουλος Θεόδωρος

el