Καπέλλος Σωτήριος και Καπέλλου Μελπομένη

Καπέλλος Σωτήριος και Καπέλλου Μελπομένη

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΚΟΦΙΝΑ προκατασκευασμένα σπίτια για την κατασκευή και ποιότητα της οικείας στην Αμάρυνθο Εύβοιας

Με εκτίμηση

Καπέλλος Σωτήριος

Καπέλλου Μελπομένη