Καπέλλος Σωτήριος και Καπέλλου Μελπομένη

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΚΟΦΙΝΑ προκατασκευασμένα σπίτια για την κατασκευή και ποιότητα της οικείας στην Αμάρυνθο Εύβοιας

Με εκτίμηση

Καπέλλος Σωτήριος

Καπέλλου Μελπομένη

el