Καπέλλος Σωτήριος και Καπέλλου Μελπομένη

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΚΟΦΙΝΑ προκατασκευασμένα σπίτια για την κατασκευή και ποιότητα της οικείας στην Αμάρυνθο Εύβοιας

Με εκτίμηση

Καπέλλος Σωτήριος

Καπέλλου Μελπομένη

Logo Footer

Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
T: 210 6081307
F: 210 6016177
[email protected]

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ