Μαρία Αρβανίτη

Ευχαριστούμε
την εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ που
κατασκεύασε την εξοχική μας
κατοικία στο Δερβένι με αρτιότητα, επαγγελματισμό
και συνέπεια.

Μαρία Αρβανίτη

el