Μ Ί

Παραθετω τα σχόλια μου για την ανέγερση του σπιτιού

Η συνεργασία ήταν εποικοδομητική, υπήρξε οργάνωση και προγραμματισμός σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Όλη η ομάδα είναι φιλική με φοβερές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.

Με εκτίμηση,

ΙΜ

el