Sekretesspolicy (GDPR)

Dessa användarvillkor reglerar rättigheter och skyldigheter avseende användningen av webbplatsen som finns på den elektroniska adressen www.kofinas.gr.

Hemsidan www.kofinas.gr (nedan kallad "Webbplatsen") designades, utvecklades och ägdes av KOFINAS SA, med huvudkontor i Agia Paraskevi, Aten, på Mesogeion Avenue nr. 519, med momsnummer 081136701, D.O.Y F.A.E. av Aten och med nr. GEMI 001290201000 (nedan kallat "bolaget").

Användningen av webbplatsen styrs av dessa villkor, som användarna uppmanas att läsa och följa. Användningen av webbplatsen innebär ett ovillkorligt godkännande av dessa villkor.

FÖRBUD MOT ÅTERPUBLICERING

Upphovsrätten till innehållet på denna webbplats, inklusive utan begränsning alla dokument, filer, texter, bilder, videor, grafik, komponenter och kod som finns i den och den allmänna bilden av webbplatsen, är denna webbplatss immateriella och industriella egendom om inte annat specificeras och skyddas av relevanta bestämmelser i grekisk, gemenskapsrätt och internationell rätt.

Webbplatsens logotyper och varumärken får inte användas eller reproduceras utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

Om inte annat anges, kopiering för kommersiella ändamål, modifiering eller reproducering av delar av eller hela innehållet på denna webbplats i någon form, baserat på den och/eller dess innehåll, eller införlivande i andra webbplatser, är återställning av elektroniska system förbjuden. Ingen länk på denna webbplats får inkluderas på någon annan webbplats utan föregående skriftligt godkännande från företaget.

Användaren samtycker till och förbinder sig att inte använda webbplatsen för följande:

– Att skicka, publicera eller på något sätt överföra något innehåll som av någon anledning är eller kan anses oetiskt (kränker god moral, sociala värderingar, minderåriga, etc.) eller olagligt eller, i allmänhet, kränker, skadar eller skadar företaget eller någon tredje part och deras juridiska tillgångar,

– Skicka, posta eller överföra på något sätt innehåll som användare inte har rätt att överföra enligt lag eller tillämpliga avtal (såsom insiderinformation, proprietär och konfidentiell information som erhållits eller avslöjats som en del av affärsrelationer eller omfattas av sekretessavtal) , såväl som allt innehåll som gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan äganderätt som tillhör en tredje part eller innehåller skadlig programvara avsedd att störa, skada, förstöra eller manipulera driften av programvara eller datorprogramvara,

– Alla andra avsiktliga eller oavsiktliga brott mot tillämplig lagstiftning,

– All insamling eller lagring av personuppgifter om andra användare.

Utan att det påverkar företagets övriga rättigheter kan all användning som strider mot ovanstående leda till avbrott i de tillhandahållna tjänsterna utan föregående meddelande. Användaren samtycker till att företaget inte ansvarar för eventuellt brott mot ovanstående skyldigheter från användaren.

Priser

– Priserna på produkterna som anges i Prefab-prislistan och i Flexyhome-katalogen är i euro och inkluderar inte bas, moms OCH transport.

– Företaget har rätt, och användaren av webbplatsen accepterar det, att fritt konfigurera priserna på produkter och tjänster, när som helst utan föregående information till användarna av webbplatsen, som kommer att informeras om det aktuella priset från webbplatsen . Även om vi ser till att alla detaljer, beskrivningar och priser som visas på denna webbplats är korrekta, kan fel uppstå.

INTEGRITET

När används dina personuppgifter?

Prenumerera på nyhetsbrevet och skicka uppdateringar: För att prenumerera på nyhetsbreven och skicka uppdateringar måste du ge oss din e-postadress. Med din registrering och motsvarande samtycke kommer du att kunna ta del av alla våra uppdateringar.

Så här kan vi kontakta dig:

1) E-post

2) Konventionell korrespondens

3) Skräddarsydd onlineannonsering

Personuppgifter som samlats in:

- Förnamn. Vi samlar in för- och efternamn på våra kunder och namnen på våra kunders kontaktpersoner när de uttrycker intresse för våra produkter eller anmäler sig till vårt nyhetsbrev.

- E-postadress. Vi samlar in e-postadresser till våra kunder och kundkontakter när de uttrycker intresse för våra produkter eller registrerar sig för vårt nyhetsbrev.

- Adress. Vi samlar in besökarnas hem- eller företagsadress när de registrerar sig för vårt nyhetsbrev, och vanlig post har valts av användaren som kommunikationsmetod.

- Telefonnummer. Vi samlar in telefonnumret när de anmäler sitt intresse för någon av våra produkter eller när de registrerar sig för vårt nyhetsbrev för att kunna tillhandahålla våra tjänster bättre och snabbare.

– Övriga adressuppgifter. Vi samlar in övriga adressuppgifter (stad, land, postnummer) när du prenumererar på vårt nyhetsbrev och det har valts av användaren som kommunikationsmetod eller vanlig post.

Vi försöker minimera risken för dina rättigheter och friheter genom att inte samla in känsliga personuppgifter om dig.

Lagringstid för dina personuppgifter

– Vi behåller personuppgifterna för de personer som registrerat sig för nyhetsbreven på obestämd tid och tills dessa personer tillkännager för oss att de inte längre vill ta emot nyhetsbrev och/eller reklammaterial från oss.

– För mer information om var och hur länge dina personuppgifter sparas kan du kontakta på  [email protected] (Namn: Diakatos Dimitrios, kontakttelefon 2299087899 – anknytning 216).

Garantier vi tar för att skydda din data

När du ger oss dina personuppgifter vidtar vi åtgärder för att säkerställa att de förvaras säkert. För att skydda dina personuppgifter vidtar vi fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem. Vi uppdaterar och granskar den säkerhetsteknik vi använder löpande. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast de anställda som behöver känna till dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla förmåner eller tjänster till dig. Vi har bland annat implementerat följande tekniska och organisatoriska åtgärder och procedurer för att skydda dina personuppgifter från förlust, ändring, olaglig behandling eller ändring:

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser för bättre information för besökarna. Dessa webbplatser fungerar självständigt och oberoende, och eftersom de inte samarbetar med oss är de inte under vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuell olaglig behandling av dina personuppgifter. Dessa webbplatser följer sin egen separata integritetspolicy, som du bör läsa om du besöker en länk. Dessa webbplatser är: Facebook, Instagram, Youtube.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, som vi behandlar. Dessutom har du följande rättigheter:

– Rätt att rätta eller radera (i vissa fall) dina personuppgifter.

– Rätt att begränsa behandlingen eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

– Rätt (med förbehåll för villkor) att få dina personuppgifter för att kunna använda dem någon annanstans.

– I de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen för tiden innan ditt samtycke återkallades.

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga grekiska oberoende myndigheten, som är myndigheten för skydd av personuppgifter (http://www.dpa.gr/).

sv_SE