Bostadskomplex E-400

Yta
400,20 m2
Βrum
8
Βtoalett
8
Περισσότερα

Bostadskomplex E-80

Yta
320,32 m2
Βrum
8
Βtoalett
8
Περισσότερα

Bostadskomplex E-243

Yta
243,83 m2
Βrum
7
Βtoalett
-
Περισσότερα

Bostadskomplex E-40a

Yta
160,40 m2
Βrum
4
Βtoalett
4
Περισσότερα

Bostadskomplex E-150

Yta
150,95 m2
Βrum
4
Βtoalett
4
Περισσότερα

Bostadskomplex E-119

Yta
119,89 m2
Βrum
3-eller-4
Βtoalett
2 till 3
Περισσότερα

Bostadskomplex E-104a

Yta
104,46 m2
Βrum
4
Βtoalett
4
Περισσότερα
Νέο

Bostadskomplex E-103a

Yta
103,32 m2
Βrum
1
Βtoalett
1
Περισσότερα
Νέο

Bostadskomplex E-103

Yta
103,32 m2
Βrum
1
Βtoalett
1
Περισσότερα

Bostadskomplex E-100

Yta
100,24 m2
Βrum
4
Βtoalett
2
Περισσότερα

Förslag på hotell och komplex

Hotell-komplex av KOFINAS SA.

Kofinas-företaget förnyar sig utan att vila. Kommer ständigt in nya element i byggandet av hus, som är erkända och "är certifierade", både från våra hundratals nöjda kunder och från Atens nationella tekniska universitet. Där Kofinas-företagets unika byggsystem testades för sin hållbarhet överträffa alla naturliga gränser för uthållighet. 

Som en del av en global utveckling har företaget också fokuserat på energisektorn för byggande.

Användningen Svenskt trä som det huvudsakliga byggnadsmaterialet gör det bostaden helt ekologiskt, eftersom i byggandet av hus ersätts konventionella byggmaterial med trä. Trä minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med 1,1 ton per kubikmeter. Särskilt när företaget arbetar med svenska och finska timmerbruk, där för varje träd som avverkas planteras tre till fem nya, vilket i huvudsak producerar negativt koldioxidavtryck.

Utöver det är hotellkomplexen designade på ett sätt bioklimatisk. Åhgenom öppningarna, skuggsystemen, orienteringen och den mekaniska utrustningen att nödvändiga inre klimatförhållanden finns.Eenergi sparas för värme, kyla och belysning.

Ovanstående i kombination med koefficienten för termisk permeabilitet hos murverket (som till och med når 0,11 W/m2K och lyckas minskning av strömförbrukningen 75%-80% i förhållande till konventionellt murverk).De kan bevisligen dokumentera varför Kofinas företag huserar har redan fått energieffektivitetscertifikat A!

I de utställningar vi har skapat som även fungerar som lärcentrum för skolor och tekniska skolor. Du kan lära känna "filosofin" och kvaliteten på Kofinas hus!

sv_SE