Hus på bottenvåningen med vind 

    ISF-95

  95.00 ㎡ | 2 eller 3 | från 79 420 €

Hus på bottenvåningen med vind 

    ISF-85

  85.85 ㎡ | 2 | från 72 380 €

Bostad på bottenvåningen 

    IF-81

  81.16 ㎡ | 3 | från 64 750 €

Bostad på bottenvåningen

    IF-71

  71.40 ㎡ | 3 | från €57 950

Bostad på bottenvåningen

    IF-70

  70.00 ㎡ | 3 | från 54 250 €

Bostad på bottenvåningen 

    IF-69

  69.15 ㎡ | 2 | från 51 622 €

Bostad på bottenvåningen med vind

    ISF-66

  66.06 ㎡ | 2 | från 63 880 €

Bostad på bottenvåningen 

    IF-63

  63.69 ㎡ | 2 | från 49 850 €

Bostad på bottenvåningen 

    IF-61B

  61.40 ㎡ | 2 | från 48 012 €

sv_SE