Solceller

Företaget KOFINAS SA, i kontinuerlig forskning och studier som det fortsätter att göra tillsammans med sitt specialiserade team av ingenjörer såväl som med sina specialiserade partners, har också sysslat med den delen av solceller, för att kunna utveckla de prefabricerade husen som det bygger.

Solceller är det industriella arrangemanget av många solceller i en serie. Det vill säga, de är tekniska halvledare, som är sammanfogade för att skapa en elektrisk krets i serie.

Nu kan du också vinna på detta sätt. För nu kan du:

 BLI EN PRODUCENT AV EL FRÅN FOTOVOLTAICS

BLI OBEROENDE FRÅN PPC  & TJÄNA PENGAR!

FOTOVOLTAISKA SYSTEM 

NETTOMÄTNING

Det nya NET-METERING-programmet gör det möjligt för konsumenten (enskild person eller företag), genom installation av solceller, att producera billig el själv och att täcka en betydande del av eller hela sin elförbrukning med betydande ekonomiska fördelar, samtidigt skydda honom från framtida höjningar av elpriset.

De betydande fördelar av NETMÄTNING för konsumenten är:

  • det skyddar honom från framtida ökningar av elpriset, eftersom nätet är energi och inte redovisning
  • befriar honom från att ta ut reglerade avgifter (ETMEAR-DEDDIE-ADMIE) för den del av energin han producerar 
  • har en ökning av fastighetens energikategori på grund av energiproduktion från RES och 
  • det finns inga inkomster från försäljning av energi som kan beskattas.

Företaget KOFINAS SA med sina partners är din idealiska partner inom NETMETERING rikstäckande. Lita på vårt företag, med dess specialiserade partners och deras mångåriga erfarenhet inom solcellsområdet. 

Se de viktiga ekonomiska fördelarna för företag och privatpersoner! 

EXEMPEL FÖR EN INDIVID ( Indikativ kostnad för PV-system 4,0 kW : 6 000 €, inklusive moms) 

I just detta exempel har den privata egenproducenten en total nytta på ca 22.000 € om 25 år (så länge Nettningsavtalet varar). 
Inköpspris för el (€/kWh) : 0,185
Årlig prestanda (el producerad): 6 000 kWh
Återbetalning: ca 6-7 år Finansiering: Eget kapital

 EXEMPEL FÖR FÖRETAG ( Indikativ kostnad för PV-system 7 kW : 7 000 € utan moms) 

I det här specifika exemplet har det självproducerande företaget en total nytta på ca 36.000 € före skatt om 25 år (så länge Nettningsavtalet gäller). 
Inköpspris för el (€/kWh) : 0,165
Årlig prestanda (elproducerad): 10 500 kWh
Återbetalning: ca 5 år Finansiering: Eget kapital

 * De antaganden som beaktas för exemplen ovan är:1. Energieffektivitet 1 500 kWh/kWp , 2. Genomsnittlig årlig minskning av solcellspanelens produktivitet 0,6%, 3. Genomsnittlig årlig ökning av eltarifferna 2%, 4. Årlig driftskostnad 4% för initial investering (med årlig justering 1%) och 5. Investeringsfinansiering Eget kapital . Avkastningen på investeringen och den ekonomiska fördelen beror på: storleken på solcellsanläggningen, fastighetens geografiska läge, den tillgängliga ytan, eventuella skuggor på solcellsanläggningen (intilliggande byggnader, skorstenar etc.), mängden energiförbrukning (ju högre, desto större) och finansieringsmetoden

sv_SE