Växthus

Internationellt certifikat för hållbar skogsförvaltning-FSC® CoC

Företaget Certificates of the company for prefabricated houses med respekt för sina kunder men också för miljön, ville man leta efter sätt att utveckla sitt sätt att arbeta, och det uppnåddes detta än en gång tack vare sin nya fabrik med europeiska specifikationer. Han lyckades få ett av de mest krävande certifikaten som finns internationellt, det FSC®CoC. Det är nu intygat, efter de strängaste kontrollerna, att företaget Certificates of the company for prefabricated houses tillhör cykeln för hållbar förvaltning av skogar.

Grön bankportal

Företaget Kofinas, som uppfyller de miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterierna, skapades medlem i grönt företagande på Piraeus Banks Green Banking Portal. Piraeus Bank skapade detta utrymme där företag och investerare interagerar som bevisligen är relaterade till "Grönt entreprenörskap" och mer specifikt med aktiviteter som:

Green Banking Portal

  • Förnybara energikällor (RES)
  • Energi sparande
  • Alternativ avfalls- och vattenhantering
  • Grön kemi
  • Grön transport
  • Biologiska Georgien
  • Ekoturism - Agriturism

Partner timmerfabrik: VIDA AB


KOFINAS SA lämnar ett negativt koldioxidavtryck genom träet som de använder för att bygga sina hus. Vilket är positivt. Det betyder att sättet KOFINAS SA arbetar bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären.

I Sverige där partnervirket VIDA AB är verksamt planteras minst två träd för varje träd som avverkas.

sv_SE