Företagscertifikat och utmärkelser

Företaget Certificates of the company for prefabricated houses  har internationella företags- och materialcertifikat, såsom god förvaltning, energieffektivitet, byggande av turisthus, garanti för statisk tillräcklighet för strukturer och många fler för prefabricerade hus, som du kan läsa och bekräfta nedan.


Internationellt intyg om företagets tillförlitlighet och solvens Certificates of the company for prefabricated houses 

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Internationellt certifikat för hållbar skogsförvaltning-FSC® CoC

Företaget Certificates of the company for prefabricated houses med respekt för sina kunder men också för miljön, ville man leta efter sätt att utveckla sitt sätt att arbeta, och det uppnåddes detta än en gång tack vare sin nya fabrik med europeiska specifikationer. Han lyckades få ett av de mest krävande certifikaten som finns internationellt, det FSC®CoC. Det är nu intygat, efter de strängaste kontrollerna, att företaget Certificates of the company for prefabricated houses tillhör cykeln för hållbar förvaltning av skogar.


Företaget Certificates of the company for prefabricated houses, med respekt för sina kunder såväl som miljön, började leta efter och troget följa alla specifikationer och krav som ställdes av standarderna från de globala organen. så nu bär han den ISO 14001:2015 eller den europeiska EMAS-förordningen, som säkerställer-certifierar att ett företag under sin verksamhet inte belastar miljön.


Företaget Certificates of the company for prefabricated houses med respekt för sina kunder såväl som sin personal började man leta efter och troget följa alla specifikationer och krav som ställdes av standarderna från de globala organen. så nu bär han den ISO 45001.Standarden ISO 45001:2018 är en internationell standard som anger kraven för ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet (OH&S), med vägledning för dess användning, så att en organisation proaktivt kan förbättra sin arbetsmiljöprestanda för att förebygga skador och ohälsa.


ISO 9001:2015 certifikat för god ledning, drift och produktion av företaget Certificates of the company for prefabricated houses 

Mallen ISO 9001:2015 är standarden för International Quality Management System (på engelska Quality Management System eller QMS / SDP) som publicerats och giltigt av International Quality Organisation (ISO)


Utmärkelse för teknik Certificates of the company for prefabricated houses från de experiment jag utförde på NTUA antiseismiska bank

Det första byggföretaget i Europa som sticker ut inom bostadssektorn och har fått en utmärkelse
från National Technical University of Athens, efter experimentella tester utförda 2009 såväl som 2022 i en trevåningsbyggnad, som gjordes för första gången och överträffade alla naturliga motståndsgränser i NTUAs antiseismiska bank.


Klass A energieffektivitetscertifikat som företaget redan har erhållit Certificates of the company for prefabricated houses för ett bottenvåningshus med vind som han byggt.

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Klass A energieffektivitetscertifikat som företaget redan har erhållit Certificates of the company for prefabricated houses för ett bottenvåningshus med vind som han byggt.


Klass A energieffektivitetscertifikat som företaget redan har erhållit Certificates of the company for prefabricated houses för ett tvåvåningshus han byggde.

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Klass A energieffektivitetscertifikat som företaget redan har erhållit Certificates of the company for prefabricated houses för ett tvåvåningshus han byggde.


Godkännande av företagets konstruktioner Certificates of the company for prefabricated houses för byggande av turistboende upp till 5 stjärnor (*) av E.O.T.

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Godkännande av företagets konstruktioner Certificates of the company for prefabricated houses för byggande av turistboende upp till 5 stjärnor (*) av E.O.T.


Garanti för statisk tillräcklighet för konstruktioner KOFINAS SA

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Garanti för statisk tillräcklighet för konstruktioner KOFINAS SA


NTUA teknisk rapport om seismisk testning av företagets strukturella system Certificates of the company for prefabricated houses

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

NTUA teknisk rapport om seismisk testning av företagets strukturella system Certificates of the company for prefabricated housesFöretaget Certificates of the company for prefabricated houses deltar även i följande:Grekisk företagscertifiering Certificates of the company for prefabricated houses

Det grekiska företaget Certificates of the company for prefabricated houses , som medlem i SBC, säkerställer för dig hållbara byggnader, med en optimal kombination av deras olika tekniska egenskaper, såväl som deras förvaltnings- och driftprocesser.

Fördelarna med hållbart byggande, som att förbättra hyresgästernas hälsa, välbefinnande och produktivitet, är också ett åtagande från vårt företag.

Medlem av företagets SBC (Sustainable Buildings Council) Grekland Certificates of the company for prefabricated houses 

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Grekisk företagscertifiering Certificates of the company for prefabricated houses


Kofinas Prefab Houses är medlem i Hellenic Passive Building Institute

HELLENIC PASSIVE BUILDING INSTITUTE är en organisation som arbetar med främjande och utveckling av energieffektivitet och passiv design inom byggnadskonstruktion. Den passiva designmetoden syftar till att skapa byggnader som är energieffektiva, med minimal energiförbrukning för uppvärmning och kyla.

Företaget Certificates of the company for prefabricated houses som medlem i HELLENIC PASSIVE BUILDING INSTITUTE, kräver vanligtvis överensstämmelse med de standarder och specifikationer som ställts upp av organisationen för certifiering av passiva byggnader. Det inkluderar utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom området passiv design och stöd från företag som producerar och implementerar passiva system och teknologier.


Kofinas Prefab Houses är medlem i den grekisk-tyska handels- och industrikammaren

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia


Kofinas Prefab Houses är medlem i Hellenic-Finish Chamber of Commerce and Industry

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia


Kofinas Prefab Houses är medlem i Hellenic-Athenian Chamber of Commerce and Industry

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia


Green Banking Portal från Piraeus Bank

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Kofinas-företaget, som uppfyller de miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterierna, blev medlem i grönt entreprenörskap i Piraeus Banks Green Banking Portal. Piraeus Bank skapade detta utrymme där företag och investerare interagerar som bevisligen är relaterade till "Grönt entreprenörskap" och mer specifikt med aktiviteter som:

  • Förnybara energikällor (RES)
  • Energi sparande
  • Alternativ avfalls- och vattenhantering
  • Grön kemi
  • Grön transport
  • Biologiska Georgien
  • Ekoturism - Agriturism

sv_SE