Prefabricerad prislista — € —

Företaget KOFINAS SA presenterar några prefabricerade hus som har kostnadsberäknats av företagets erfarna ingenjörer!

Husserie KI1

Serie av bottenvåningshus på 65, 85 och 100m²
Klicka på bilden för att se i detalj


Husserie KI2

Serie av bottenvåningshus på 87 och 101m²
Klicka på bilden för att se i detalj


Husserie KD1

Serie av tvåvåningshus på 95, 115 och 125m²
Klicka på bilden för att se i detalj


Husserie KIS1

Rad av bottenvåningshus med vind på 116m²
Klicka på bilden för att se i detalj


KIS2 husserie

Rad med hus på bottenvåningen med vind på 100 m²
Klicka på bilden för att se i detalj


sv_SE