Forskning E.M.P. 2012

Undersökning av tillämpningen av KOFINA prefabricerade träbyggnadssystem i byggnader med ett antal våningar större än tre

Studien finansierades av G.G.E.T. och genomfördes i EMP 2012.

Fyra våningar byggnad byggd med byggsystemet från företaget KOFINAS – Prefabricated Houses studerades av det vetenskapliga teamet av:

  • Dr. Ch. Mouzakis, vetenskaplig officer E.M.P.
  • Dr. L. Karapitta, forskare E.M.P.
  • Dr. B.K. Dertimanis, forskare E.M.P.

i syfte att utöka tillämpningen av KOFINAS-företagets prefabricerade träbyggnader i flervåningskonstruktioner, ytterligare förvärv av företagets kunnande och förbättring av dess konkurrenskraft inom konstruktionsområdet.

Den tekniska rapporten från forskarna vid E.M.P. det står bland annat följande:


Τεχνική έκθεση των επιστημόνων του Ε.Μ.Π

Fördelar för deltagare
Deltagarna kommer att utveckla ny vetenskaplig kunskap, med hänsyn till reaktionen från träkonstruktioner. I synnerhet har KOFINAS S.A. det förväntas ha ett högt utnyttjande av resultaten, med uppbyggnaden av en modern och mycket konkurrenskraftig struktur.
Fördelar för samhället
Slutprodukten förväntas vara ett positivt steg mot att uppfylla den gröna designfilosofin. Kostnaden för den resulterande konstruktionen kommer att vara mycket konkurrenskraftig, prisvärd och attraktiv för samhället, med uppenbara ekonomiska och miljömässiga fördelar. Dessutom kommer den föreslagna konstruktionen att bidra till att minska missuppfattningar om träprefab och eftersom den nuvarande marknaden är begränsad kan den leda till expansion, erbjuda nya jobb och ökad konkurrens till konsumentens bästa.

Det föreslagna ramverket syftar till att vara den första holistiska forskningen i Grekland, som kommer att studera prefabricerade träbyggnader med hänsyn till lokala miljöförhållanden och seismiska åtgärder.

De exporterade resultaten ger KOFINAS S.A. all nödvändig kunskap och motsvarande verktyg för att fungera.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε απο την Γ.Γ.Ε.Τ
ΕΣΠΑ 2007 - 2013
sv_SE