Ytterligare seismiskt motståndsexperiment av prefabricerade hus KOFINAS 2011

KOFINAS 2011 jordbävningsmotståndsexperiment

Styrketest av en struktur i tre våningar på P. Karydis tekniska kontor (professor emeritus vid National Technical University of Athens)

Experimentet genomfördes på juli 2011.

Byggnad i tre våningar byggd med företagets byggsystem KOFINAS – Prefabricerade hus den undersöktes virtuellt med hjälp av en digital seismisk simulator på tekniska kontoret för den internationella professorn emeritus vid National Technical University, P. Karydis. Syftet med experimentet var att kontrollera struktursystemets respons mot seismisk verkan.

Så, den 2011 en annan vetenskap genomfördes experiment med seismiskt motstånd för verifiering och vetenskapligt godkännande av den maximala statiska av prefabricerade av hus KOFINAS:

Framgången var ett resultat av de tekniska fördelarna:
  • Skruv, som är robotiskt placerad i husets alla konstruktionsdelar.
  • Metallanslutningsplattor, med vilka vi knyter Konstruktionen.
  • Överdimensionerad, bärande organism genom mekanisk studie.
  • Förstärkning, vid stresspunkterna genom ett speciellt statiskt program.

Experiment E.M.P. juli 2011 

Kontinuerlig utveckling och framsteg är företagets yttersta mål KOFINAS Prefabricerade hus. 

Av denna anledning har trygghet aldrig varit en del av vårt arbete. Vi vill erbjuda utmärkt kvalitet och strävar alltid efter att uppnå optimala och tekniskt avancerade resultat. 

Under 2011 genomfördes ett annat vetenskapligt antiseismiskt experiment för att verifiera och vetenskapligt godkänna den maximala stabiliteten hos KOFINAS prefabricerade hus. 

Παρουσίαση εικόνων της εταιρίας ΚΟΦΙΝΑΣ προκατασκευασμένα σπίτια

Det digitala experimentet för seismiskt motstånd KOFINAS!

Följer stabilitetsexperiment som genomfördes i november 2009, under vilken ett envånings testhus av företaget, som gick in i den seismiska simulatorn, motstod upp till 1,5 g acceleration medan det förblev intakt, ville KOFINAS-företaget försegla detta resultat och gå ett steg längre. 

Εξαρτήματα και δομικά υλικά από τα οποία αποτελείται η τοιχοποιία ΚΟΦΙΝΑΣ

I juli 2011, återigen i samarbete med det världsberömda centret för mätning av seismiskt motstånd i Aten, National Technical University of Athens, genomfördes således ett experimentellt test på de renoverade strukturerna med hjälp av en elektronisk simulator. 

Med användningen av denna maskin undersöktes en trevåningsbyggnad byggd enligt KOFINAS konstruktionsstandarder för dess beteende i riktiga seismiska data. 

Εξαρτήματα και δομικά υλικά από τα οποία αποτελείται η τοιχοποιία ΚΟΦΙΝΑΣ  καθώς και ο τρόπος κατασκευής των κατοικιών.

Med hjälp av de mest moderna och fullt tillförlitliga digitala systemen för statisk forskning och studier, utsattes KOFINA-konstruktionen praktiskt taget, genom en digital simulator, för seismiska vibrationer och svängningar som tidigare har inträffat i naturen med de mest destruktiva konsekvenserna. 

Σεισμικό γράφημα από το πείραμα που διεξάχθηκε στα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ.

Digital simulering av Fukushima Japan Earthquake 11/3/2011 

Faktum är att excitationerna med vilka den tre våningar höga KOFINAS-strukturen simulerades nådde 9 Richter, vilket minskade storleken på den seismiska simuleringen till data från den förödande jordbävningen i Fukushima i Japan, i början av mars 2011. 

Πρώτη προσομοίωση στο τριώροφο  δοκίμιο ΚΟΦΙΝΑΣ

Digital simulering av USA:s jordbävning i Santa Monica 1994-17-17 

Sedan utfördes lika starka seismiska svängningar på den tre våningar höga KOFINAS-byggnaden genom det digitala mätsystemet, och nådde magnituden 6,7 Richter, enligt data från jordbävningen som tidigare hade drabbat Santa Monica-området i Amerika, den 17 januari 1994.

Δεύτερη προσομοίωση στο τριώροφο  δοκίμιο ΚΟΦΙΝΑΣ

Resultaten av seismicitetstestet juli 2011 

Till företaget KOFINAS prefabricerade hus, som alltid ville vi verifiera och bevisa på det mest obestridliga vetenskapliga sätt den statiska styrkan hos våra konstruktioner. Samtidigt är företagets huvudmål att vara helt säker på att våra strukturer förblir intakta och intakta även efter en extremt kraftig jordbävning som sannolikt kommer att resultera i betydande natur- och byggnadsskador. 

ο τρόπος κατασκευής της τοιχοποιίας ΚΟΦΙΝΑΣ

Resultaten av dessa ytterligare experiment 2011, utförda som en digital bekräftelse av det seismiska experimentet EMP-simulator 2009, återigen fullt motiverade de tillverkningsstandarder vi följer och hela företaget KOFINAS prefabricerade hus

Experternas yttrande om den seismiska resistansen hos KOFINAS prefabricerade hus 

Den internationella professorn emeritus vid National Technical University of Athens, Mr. Panagiotis Karydis, dokumenterar med sina ord och sina vetenskapliga studier den maximala statiska styrkan hos KOFINA prefabricerade hus. 

Experimentet som utfördes på hans kontor, genom det vetenskapliga digitala simulatorsystemet, ledde till att han återigen talade offentligt om det maximala jordbävningsskyddet som vårt företags konstruktioner erbjuder. 

Συνέντευξη καθηγητών και σχολιασμός πάνω στα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ -καθώς και σχολιασμός για τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Närmare bestämt betonade han att den tre våningar höga KOFINAS-byggnaden undersöktes och testades enligt de modernaste reglerna och parametrarna från 2011, och bekräftade dess överdimensionering, under de mest ogynnsamma och destruktiva jordbävningarna av magnituden 6,7 och 9! 

Styrkan hos golven i de prefabricerade KOFINAS-husen  

Experimentet med det seismiska motståndet i vårt företags byggnader bevisade den absoluta hållbarheten och stabiliteten hos KOFINAS prefabricerade hus, även när det gäller en trevåningskonstruktion. 

Το τριώροφο δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε για το πείραμα.

Den obestridliga antiseismiciteten som våra konstruktioner ger på alla våningar i varje byggnad har bekräftats vetenskapligt, eftersom styrkan och robustheten hos även de högsta våningarna är likvärdiga med bottenvåningen, vilket resulterar i maximal säkerhet. 

Hållbara byggmaterial för KOFINAS prefabricerade hus 

Kvaliteten på de material vi använder i KOFINAS-företaget i varje konstruktion av ett prefabricerat hus bevisades än en gång genom detta experiment. De helt motståndskraftiga materialen samt det kunnande med vilket konstruktionsdelarna i KOFINAS prefabricerade hus är sammansatta bidrar till färdigställandet av helt robusta och statiska konstruktioner, som uppfyller alla krav på seismisk skärmning, skydd och säkerhet för både byggnaden och den boende. 

KOFINAS garanti mot jordbävning 

Till företaget KOFINAS prefabricerade hus vi servar på alla sätt kvaliteten på våra konstruktioner. 

Av denna anledning testar och certifierar vi vid varje tillfälle de data och procedurer vi följer under uppförandet och uppförandet av våra prefabricerade byggnader, med målet att en objektiv garanti. 

De vetenskapliga certifieringarna som vi har säkrat genom experiment är för vårt företag drivkraften att ofelbart fortsätta att tillhandahålla de mest kvalitativa, moderna och optimala materialen och resultaten i varje KOFINAS prefabricerade hus. 

sv_SE