Ventilerat Flexyhome Murverk

Testat av National Technical University of Athens, överraskande specialister och vetenskapsmän, är KOFINAS-företagets byggsystem externt täckt med CanExel, vilket skapar flexyhome, en konstruktion som lever upp till alla dina behov!

 

Den termiska permeabilitetskoefficienten för KOFINAS murverk är:

U=0,30 W/m²K

MAXIMALT TILLÅTET VÄRMELEDNINGSVÄRDE (U) PER KLIMATZON

(ju mindre U-värdet för din klimatzon (area) är, desto bättre isolering behövs)

Kofinas-prokataskeuasmena-villa-prasini domisi-spiti oneirwn-khpos-pisina design new home kofinas, plan
sv_SE
Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikiaProkataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

λ=0,3 W/(m*K)

-

Det ger isolering till konstruktionen och skyddar mot fukt, utan att tillåta uppkomsten av vattenånga som gradvis kan orsaka skador på konstruktionen.

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikiaProkataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

λ=0,035(W/mK)

-

Det grundläggande värmeisolerande materialet i murverk. Den naturliga mineralullen erbjuder utmärkt värmeisolering, ljudisolering och brandbeständighet (kategori A1-obrännbara material). Råvaror för produktion av mineralullsfibrer är stenarna amfibolit, dolomit eller kalksten och bauxit. Mineralull tillverkas i en elektrisk ugn. Denna metod är fördelaktig jämfört med den hittills tillämpade masugnsmetoden, eftersom dimensionell enhetlighet uppnås i de producerade fibrerna genom den konstant kontrollerade temperaturen hos smältan och den ger en noll belastning på miljön i motsats till masugnen. 

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

λ=0,033 (W/mK)

-

Certified material (certification EN13163) with high thermal insulation capacity. It is self-extinguishing and waterproof. It also functions as a water vapor barrier. In addition, it has sound insulation properties.

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

-

Träbjälkar av svenskt trä (torkbakat, klass C24) med särskilt motståndskraft mot deformation. Som ett resultat är det keramiska taket mycket motståndskraftigt mot tid och svåra väderförhållanden.

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

λ=0,157(W/mK)

-

The CanExel siding carries all the advantages of wood, like the ease of installation and the insulating properties, without suffering from distortion, humidity absorption and edge wear.
It is provided at the factory with a durable coating finish, wich is factory-colored according to your choice from a wide variety of colors , tha requires no futher treatment.
 

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikiaProkataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Med dessa metallhörn är strukturen ABSOLUT kopplad till den armerade betongbasen. På så sätt har vi en "bonded" konstruktion med ÖKAD MEKANISK STYRKA och FÖRBÄTTRAT ANTI-SEAMISKT BETEENDE.

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikiaProkataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Ultraboard

λ=0.25 (W/m²K)

-

Durable gypsum board from Knauf company, 15 mm thick, fire resistant with reinforced core, enabling us to attach loads on the walls up to 55 kg per point.

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

-

Det keramiska takmembranet är 3 lager, ånggenomsläppligt (andas), men helt vattentätt. Det skyddar taken från kondens, från regn, snö, damm och från alla väderförhållanden. På grund av sin höga ånggenomsläpplighet tillåter den samtidigt ventilation av hus från insidan.

Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikiaProkataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia      

Murvirke, vilket är:

  • svenska: vilket betyder att den är väldigt kompakt.
  • Tall: vilket innebär större motståndskraft mot fukt.
  • Torktumlare: vilket innebär att träet härdas i veckor och desinficeras naturligt och inte kemiskt (som grönt trä), samtidigt som luftfuktigheten når den idealiska, för bostadsbyggande, nivån 15-16%.
  • Ekologisk: vilket innebär att virket inte innehåller kemiska belastningar och att Svensk Träindustris policy bidrar till upptag av koldioxid.
  • Planerad: vilket gör att den har perfekt plana ytor, som i kombination med fabriksanslutningarna uppnår absolut montering och noll skarvar i husets alla konstruktionsdelar.
  • FSC CoC: Vilket betyder att det här virket kommer från kontrollerade skogar där för varje träd som avverkas planteras 3 till i dess ställe. 
  • Klass C24: vilket innebär att den har mycket höga mekaniska hållfastheter som visar upp till 80% en högre bärförmåga än vanligt byggvirke.
Prokataskeuasmena spitia KOFINAS SA, Energeiaki apodosi, antiseismika, xamili katanalwsi, villa,oikologiki katoikia

Glidfogar som möjliggör en snabb, enkel och mycket hållbar anslutning av murverksdelarna. De är förinstallerade och förinställda.

Vattentätning av basen av väggen med en impregnerad balk, typ USE-Class 3. De skyddar stockarna från skador som kan ha eventuell fukt i basen från betongen, vilket förbättrar husets hållbarhet.