KOFINAS Prefabricerade hus

KOFINAS prokataskevasmena spitia

Kalorisk

En önskan som sedan 1977, KOFINAS företag, ger dig möjlighet att lyssna på den kontinuerligt och med nöje.

Sedan flera år tillbaka leder det ledande företaget inom området (KOFINAS prefabricerade hus) dig till ditt eget prefabhus snabbt och framför allt till låga priser. Vi har utvecklat vår egen filosofi för hemmet – vi ser det som människans yttre skal, som ska vara i harmoni med den naturliga miljön. Ett hus designat utifrån moderna arkitektoniska trender, med bekväma och funktionella utrymmen, på bara några kvadratmeter kombinerat med det ekologiska materialval vi använder för dess konstruktion, får ett icke förhandlingsbart värde.

För oss är trä materialens kung. Känslan som skapas av att vistas i ett sådant tidigare hus går inte att förklara, den upplevs helt enkelt. Bostad för dig och din familj att bo i eller fritidshus för din avkoppling. Vi har ett brett utbud av design från färdiggjorda, redo att anpassas till alla personliga val och krav. I KOFINAS sortiment hittar du även tillval i trähus med högt motstånd och låg energiförbrukning. Möjligheterna att ordna utrymmena är oändliga.

KOFINAS Prefabricerade

Vårt mål är inte att bygga fler bostäder, vårt mål är att bygga bättre bostäder!

Kofinas-företaget förnyar sig utan att vila. Kommer ständigt in nya element i byggandet av hus, som är erkända och "är certifierade", både från våra hundratals nöjda kunder och från Atens nationella tekniska universitet, där Kofinas-företagets unika byggsystem testades för sin hållbarhet överträffa alla naturliga gränser för uthållighet.

Som en del av en global utveckling har företaget också fokuserat på energisektorn för byggande.

Noll kontamineringsfotavtryck

De ekologiskt fotavtryck det är ett sätt att mäta effekterna av mänskliga aktiviteter på jorden. Det är måttet på efterfrågan och konsumtion som mäter täckningen av ett samhälles behov, samt det avfall och växthusgaser det producerar varje dag. KOFINAS SA, med anledning av sin nya fabrik, ville nollföroreningar för miljön och ha noll avfall under tillverkningen av murverk.replica watches

Det uppnår man genom maskiner där man tar tillvara det massiva träavfallet som genereras vid tillverkning av murverk genom att återvinna det till träpellets. Som hon sedan delar ut till sin personal.

nyliga projekt

03 23 januari
12 22 december
07 22 december
1 22 december
21 november 22
17 november 22
15 november 22
09 november 22
06 22 november
01 november 22
25 22 oktober
18 oktober 22
12 22 oktober
10 22 oktober
03 22 oktober

Vad de säger om oss