Συμμετοχή της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ μέσω του εμπορικού διανομέα της τοιχοποιίας μας, Detima Constructions LTD στην έκθεση Constructions Cyprus στη Λευκωσία

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της εταιρείας μας, μέσω του εμπορικού μας διανομέα τοιχοποιίας, Detima Constructions LTD, στην Έκθεση Constructions Cyprus στη Λευκωσία. Oι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με μηχανικούς, ώστε να πάρουν πληροφορίες για την τεχνολογία και τον τρόπο δόμησης της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ.

el