Συμμετοχή της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ μέσω του αντιπρόσωπου μας Detima Constructions LTD στην έκθεση Constructions Cyprus στη Λευκωσία

Συμμετοχή της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ μέσω του αντιπρόσωπου μας Detima Constructions LTD στην έκθεση Constructions Cyprus στη Λευκωσία

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της εταιρείας μας, μέσω του αντιπροσώπου μας Detima Constructions LTD, στην Έκθεση Constructions Cyprus στη Λευκωσία. Oι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με μηχανικούς, ώστε να πάρουν πληροφορίες για την τεχνολογία και τον τρόπο δόμησης της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ.

Logo Footer

Λεωφ. Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική
T: 210 6081307
F: 210 6016177
[email protected]

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ