Συμμετοχή της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ μέσω του αντιπρόσωπου μας Detima Constructions LTD στην έκθεση Constructions Cyprus στη Λευκωσία

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της εταιρείας μας, μέσω του αντιπροσώπου μας Detima Constructions LTD, στην Έκθεση Constructions Cyprus στη Λευκωσία. Oι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με μηχανικούς, ώστε να πάρουν πληροφορίες για την τεχνολογία και τον τρόπο δόμησης της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ.

el