Συμμετοχή της εταιρίας ΚΟΦΙΝΑΣ στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης HELEXPO

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της εταιρείας μας στην Δ.Ε.Θ.. Oι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με μηχανικούς μας, ώστε να πάρουν πληροφορίες για την τεχνολογία και τον τρόπο δόμησης της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ

el