Όροι διαγωνισμού Ιουνίου 2017

Μεγάλος Διαγωνισμός από την ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ έως 25.06.2017

1 τυχερός θα κερδίσει 1 τριήμερο (δύο διανυκτερεύσεις) για τέσσερα άτομα (σουίτα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά) στην περιοχή της λίμνης Ευβοίας, στον ξενώνα Βατερή! Για τις μετακινήσεις θα παρέχεται δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 Ευρώ.
Για συμμετοχή στο διαγωνισμό, επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.kofinas.gr/june-contest/ όπου μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα της ΚΟΦΙΝΑΣ και να δηλώστε το email σας μέσω της ειδικής φόρμας!

Όροι συμμετοχής

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής (περιοχή Κοκκιναράς Σίδερα), διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Η Διοργανώτρια διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα στη διεύθυνση https://www.kofinas.gr καθώς και επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα και στη σελίδα του επίσημου λογαριασμού στο Facebook, την οποία κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στο facebook.com/kofinas.prokataskevasmena.

2. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 07/06/2017 και ώρα 14.00 ως και την 25/06/2017 και ώρα 23.59

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της διοργανώτριας εταιρείας καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφθεί τη διεύθυνση https://www.kofinas.gr/june-contest/ όπου θα μπορέσει να κάνει like μέσω της ειδικής επιλογής που παρέχεται και θα δηλώσει email και ονοματεπώνυμο για τη συμμετοχή του στην ειδική φόρμα.

5. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό. Τυχόν διπλές, τριπλές κλπ συμμετοχές θα συμμετέχουν στην κλήρωση ως μία (1) μόνο συμμετοχή.

6. Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει ένα τριήμερο (2 διανυκτερεύεις) για 4 άτομα (σουίτα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά) στη λίμνη Ευβοίας στην “Αγροτουριστική μονάδα – Ξενώνας ΒΑΤΕΡΗ”. Οι ημέρες διαμονής δεν είναι προκαθορισμένες, αλλά μπορεί να επιλέξει ο νικητής του διαγωνισμού ποιες ημέρες επιθυμεί, πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του Ξενώνα Βατερή. Επιπρόσθετα, θα λάβει μία δωροκάρτα για προμήθεια καυσίμων από αλυσίδα πρατηρίων αξίας 100 Ευρώ. Η μάρκα/επωνυμία της αλυσίδας πρατηρίων θα επιλεχθεί μετά την κλήρωση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δωροκαρτών. Τα πρατήρια που μπορούν να δεχθούν τη δωροκάρτα δεν καθορίζονται από τη διοργανώτρια αλλά αποκλειστικά και μόνο από την εκάστοτε αλυσίδα και τυχόν δυσκολία πρόσβασης σε συνεργαζόμενο πρατήριο δεν εμπίπτει στην ευθύνη της διοργανώτριας.

7. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας που βρίσκονται στη Λεωφόρο Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή, Αττική.

8. Η κλήρωση θα γίνει την 3/7/2017 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

9. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα της ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ στο facebook με σχετική αναφορά και δημοσίευση. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (πλήρες ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων.

10. Το δώρο παραλαμβάνεται μόνο από τον δικαιούχο. Ο νικητής πρέπει να είναι ο ίδιος παρών ή σε περίπτωση που δεν δύναται, για παράδειγμα λόγω απόστασης, θα πρέπει να επικοινωνήσει αυτοπροσώπως τηλεφωνικά με τη διοργανώτρια και σε κάθε περίπτωση να βεβαιώσει την ταυτότητά του επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο. Ο νικητής που δεν έχει παραλάβει το δώρο έως και την 30/7/2017, χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επ’ αυτού και η Διοργανώτρια Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί, δε, το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση διεκδίκησης δώρου από περισσότερους συμμετέχοντες, το δώρο θα απονέμεται κατά την απόλυτη κρίση της ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ.

11. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο, κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ. Περαιτέρω, η ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

12. Η ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.

13. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Οποιοσδήποτε, δε, από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.