Διοργάνωση διήμερης παρουσίασης Προκατασκευασμένης Κατοικίας στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2015

H εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ διοργανώνει στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2015 Έκθεση Προκατασκευασμένης Κατοικίας.

Στα πλαίσια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από επαγγελματίες του χώρου με τα εξής θέματα:

kofinas-exhibition-2015

  1. Προκατασκευασμένη κατοικία
  2. Παθητικό κτίριο
  3. Προκατασκευή και τουριστική κατοικία
  4. Ξύλινο Φιλανδικό σπίτι
el