Νέος Εμπορικός διανομέας τοιχοποιίας Σταδίου ΚΙΤ της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. στην Κύπρο

Η παρουσία της εταιρείας μας στην Κυπριακή αγορά ισχυροποιείται, μέσω της Detima Constructions Ltd, του νέου μας Εμπορικού διανομέα τοιχοποιίας Σταδίου ΚΙΤ.

Αγοράζουν την τοιχοποιία από την εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. και όλα τα υπόλοιπα τα
ολοκληρώνει η εταιρία Detima Constructions Ltd, όπου είναι υπεύθυνη για την
ολοκλήρωση και λειτουργία του κτιρίου σας.

el