Πείραμα κατασκευής ΚΟΦΙΝΑΣ σε συνεργασία με το ΕΜΠ

Δοκίμιο σε φυσική κλίμακα, κατασκευασμένο από την εταιρεία “ΚΟΦΙΝΑΣ – Προκατασκευασμένα Σπίτια” εξετάστηκε πειραματικά με τη χρήση σεισμικού προσομοιωτήρα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σκοπός των δοκιμών ήταν ο έλεγχος της απόκρισης του δομικού συστήματος έναντι σεισμικής δράσης. Τα αποτελέσματα της δοκιμής εντυπωσίασαν ειδικούς και επιστήμονες και αποδεικνύουν ότι η κατασκευή είναι ουσιαστικά, πλήρως αντισεισμική.

el