Perché Finnlamelli Casa in legno – Vantaggi

• Αποκλειστική τεχνολογία


• Αποκλειστική χρήση αντικολλητής ξυλείας

Στην εταιρεία “Κοφινάς” δεν διαπραγματευόμαστε την ποιότητα. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο αντικολλητούς Φινλανδικούς κορμούς σε όλες μας τις κατασκευές, από την μικρότερη έως τη μεγαλύτερη. Οι κορμοί αυτοί κατασκευάζονται από το παλαιότερο και πιο έμπειρο εργοστάσιο της Ευρώπης (Finnlamelli).

Η πρώτη ύλη συλλέγεται στα όρια του Αρκτικού Κύκλου, όπου οι ψυχρές κλιματολογικές συνθήκες που αναπτύσσονται έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ιδιαίτερα σκληρής και συμπαγούς ξυλείας, με μεγάλο ειδικό βάρος και μεγάλη μηχανική αντοχή στη σύνθλιψη και την κάμψη.

Με την αντικόλληση, οι φυσικές αυτές ιδιότητες του ξύλου ενισχύονται ακόμα περισσότερο και η ξυλεία κατασκευής της νέας σας κατοικίας από την εταιρεία “Κοφινάς” πλεονεκτεί ξεκάθαρα έναντι της συμβατικής συμπαγούς ξυλείας.


• Κορυφαίο συνεργαζόμενο εργοστάσιο

Το εργοστάσιο της Finnlamelli με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία “Κοφινάς”, είναι το più anziani e più esperti εργοστάσιο επεξεργασίας ξυλείας για κατοικίες στην Ευρώπη. Είναι ουσιαστικά το εργοστάσιο το οποίο εισήγαγε την τεχνολογία της αντικόλλησης στην αγορά. Οι αντικολλητοί κορμοί που παράγει δεν έχουν χημικά πρόσθετα και οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι οικολογικές και πιστοποιημένα κατάλληλες για χρήση σε κατοικία.


• Εγγύηση Ποιότητας και στατικής επάρκειας ξυλείας

Το συνεργαζόμενο εργοστάσιο της εταιρείας “Κοφινάς”, λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας που εφαρμόζει στην κατασκευή των κορμών, μπορεί να εγγυηθεί για τη στατική επάρκεια της ξυλείας και την αντοχή σε καταπόνηση, αλλά και για την αντοχή έναντι στη γήρανση.
Οι κορμοί είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένοι ώστε να πληρούν αυτά τα κριτήρια και η μέθοδος της αντικόλλησης εφαρμόζεται με βασικό γνώμωνα την ενίσχυση των ήδη εξαιρετικών φυσικών χαρακτηριστικών του ξύλου.


• Ποιότητα τοιχοποιίας

Τα ξύλινα Φινλανδικά σπίτια που κατασκευάζουμε είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τον Φινλανδικό κώδικα υλικών και κατασκευής, κάτι που εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι άριστες πρώτες ύλες σε συνδυασμό με τις πλέον τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους κατασκευής της εταιρείας “Κοφινάς”, έχουν ως αποτέλεσμα τοιχοποιία αξεπέραστης ποιότητας, η οποία με ένα μεγάλο εύρος διατομών για κάθε τύπο μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις οποιασδήποτε περιοχής, αφού είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ύγρο-θερμο-ηχομόνωση, φτάνοντας μέχρι τα 0,23W/m2K.


• Κουφώματα Rehau

Όλα τα κουφώματα των ξύλινων Φινλανδικών σπιτιών που φτιάχνει η εταιρεία “Κοφινάς”, κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Rehau

Η εταιρεία Rehau είναι από τους produttori di telai leader a livello mondiale και τα προϊόντα τους χαρακτηρίζονται από εξαιρετική αντοχή στον χρόνο, άριστη ύγρο/θέρμο/ηχομόνωση, απόλυτη λειτουργικότητα και πλέον σύγχρονη τεχνολογία, γι’αυτό και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε PVC κουφώματα εξοπλισμένα με διπλό ή τριπλό τζάμι με argon gas, τα οποία μπορούν να μειώσουν τον συντελεστή θερμοπερατότητας U έως και 0,60 W/m22K.

Πατήστε εδώ για να δείτε δείγματα κουφωμάτων που χρησιμοποιούμε στις κατοικίες μας.


Η εταιρεία “Κοφινάς” μπορεί να σας προτείνει molte opzioni ώστε να βελτιώσετε την efficienza energetica della tua nuova casa, che non ha solo un impatto ecologico, ma anche riduce i costi του νοικοκυριού, αφού πληρώνετε λιγότερα για θέρμανση, ύδρευση και ηλεκτρισμό.

Επιπλέον, η ξυλεία που χρησιμοποιούμε έχει τον βέλτιστο δυνατό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας για ξυλεία κατασκευής σπιτιών (λ=0,12), ενώ το ίδιο ισχύει και για τα κουφώματα της εταιρείας Rehau που έχουμε επιλέξει για τις κατασκευές μας.


• Green Banking Portal από την Τράπεζα Πειραιώς

La società Kofinas, soddisfacendo i criteri ambientali, sociali e finanziari, è diventata membro dell'imprenditoria verde nel portale di Green Banking della Banca del Pireo. Piraeus Bank ha creato questo spazio in cui le imprese e gli investitori interagiscono in modo dimostrabile con la "Green Entrepreneurship" e più specificamente con attività quali:

  • Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)
  • Risparmio energetico
  • Gestione alternativa dei rifiuti e dell'acqua
  • Chimica Verde
  • Trasporto verde
  • Georgia biologica
  • Ecoturismo - Agriturismo

• Πειραματική έρευνα αντοχής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η εταιρεία “Κοφινάς” δεν στέκεται μόνο στη θεωρητική μελέτη, αλλά προχωράει ακόμα παραπέρα και επενδύει στην πειραματική έρευνα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο! Nel 2009 viene verificata la risposta del sistema strutturale aziendale all'azione sismica con il χρήση σεισμικού προσομοιωτήρα του ΕΜΠ, με risultati impressionanti που επιβεβαιώνουν την ποιότητα των κατασκευών μας.

Το 2011 προχωράμε ακομα παρακάτω και γίνεται νέο πείραμα με ακόμα πιο σύνθετη κατασκευή αλλά και με εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσματα!


• Υγεία και Οικολογία

Tutti i materiali che utilizziamo nell'azienda Kofinas per la costruzione delle nostre case sono selezionati in modo tale non appesantire minimamente la tua salute e avere il minor onere possibile per l'ambiente. Γι’ αυτό και η ξυλεία μας δεν είναι εμποτισμένη με χημικά, οι γυψοσανίδες της Knauf είναι από φυσικό γύψο και έχουν υποστεί βιολογικό έλεγχο από διεθνή φορέα και οι κόλλες είναι πιστοποιημένα κατάλληλες για χρήση σε κατοικία.

Crediamo che la soluzione naturale sia anche la soluzione migliore e la applichiamo assolutamente a ogni casa che costruiamo.

Επιπλέον, το συνεργαζόμενο Φινλανδικό εργοστάσιο, σεβόμενο απόλυτα το φυσικό περιβάλλον, για κάθε δέντρο που κόβει φυτεύει τρία νέα δενδρύλλια.


• Πυροπροστασία

Στα ξύλινα Φινλανδικά σπίτια, ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν είναι μεγαλύτερος από μία συμβατική κατοικία. Σε Test di laboratorio effettuato in Finlandia (Technical Research Center of Finland – VTT) e in Europa, da enti pubblici e privati, è stato dimostrato che questo legno non può accendersi facilmente perché è cattivo conduttore di calore e le sue caratteristiche lo rendono tale combustione lenta.

Le case in legno prodotte dall'azienda Kofinas hanno un vantaggio rispetto a un edificio in cemento armato.

L'edificio in cemento a causa della temperatura che si sviluppa in caso di incendio, soffre danni irreparabili nella sua struttura, poiché il suo armamento è distrutto. Questa distruzione inizia già a 250 °C, mentre a 400 °C la forza è già ridotta della metà. A causa della conducibilità termica della costruzione, queste alte temperature vengono trasferite direttamente a tutte le aree della casa, che, combinate con i fumi tossici prodotti, mette in pericolo i residenti e ne rende difficile la fuga.

Anzi, una casa di legno non subisce danni generali ma solo Locale. La fiamma si crea a 270 °C e parte dalla sua superficie esterna, creando uno strato di carbonio, che fino a 500 °C protegge il resto del legno. Le parti della casa danneggiate dall'incendio, le puliamo o le sostituiamo e l'adeguatezza statica dell'edificio è la stessa di prima dell'incendio. Inoltre è un pessimo conduttore di calore e quindi non mette in pericolo le altre zone della casa, permettendo agli abitanti di fuggire facilmente. Inoltre, durante la sua combustione non vengono prodotti gas pericolosi.


• Αντισεισμικότητα

Οι αντικολλητοί κορμοί που χρησιμοποιούμε κατασκευάζονται με ακρίβεια στο συνεργαζόμενο εργοστάσιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι ελαχιστοποιούν τα σφάλματα. Στη συνέχεια, η κατασκευή της κατοικίας ολοκληρώνεται με την πολυετή πείρα της εταιρείας “Κοφινάς”. Έτσι, οι κατοικίες που παραδίδουμε είναι ισχυρά “δεμένες” στατικά και είναι ουσιαστικά πλήρως αντισεισμικές, σε αντίθεση με μια συμβατική κατοικία από σκυρόδεμα.


• Δυνατότητα επιλογής σταδίου παράδοσης

Κάθε κατοικία που κατασκευάζει η εταιρεία “Κοφινάς”, μπορεί να παραδοθεί στον πελάτη σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός επιθυμεί:

Μορφή Κιτ
Στάδιο 1
Στάδιο 2

Αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση για τον πελάτη, αφού δίνει τη δυνατότητα να μειωθεί το κόστος της κατοικίας. Μπορείτε να παραλάβετε το σπίτι σε ημιτελή μορφή και με οδηγίες για τις υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται, αλλά και την υπόδειξη εξειδικευμένων συνεργείων και υπεύθυνου εργοδηγού, ωστε να μπορέσετε να το ολοκληρώσετε!

Clicca qui per visualizzare le fasi di consegna disponibili delle nostre case


• Ντουλάπια κουζίνας και ντουλάπες υπνοδωματίων ελεύθερα σε μέτρα

Offriamo al cliente la possibilità di installare un numero illimitato di armadi per cucina e camera da letto, senza alcun costo aggiuntivo.

Puoi scegliere tra tanti design e colori di cucine per arredare la tua casa secondo il tuo gusto personale!

Clicca qui per vedere i suggerimenti per l'attrezzatura domestica


• Πολυάριθμες πιστοποιήσεις

L'azienda "Kofinas" è certificato da agenzie greche e internazionali per tutti i materiali che utilizza e per la sua costruzione.

In questo modo, il la nostra costante qualità e affidabilità, che caratterizza ogni costruzione "Kofina" dal 1977 ad oggi.

Κάντε κλικ στο σήμα για να επιβεβαιώσετε το καταχωρημένο εταιρικό προφίλ DUNS της εταιρείας μας που αποτελεί διεθνές πιστοποιητικό αξιοπιστίας, Καθώς και στα υπόλοιπα πιστοποιητικά όπως το FSC CoC και το ISO 14001 τα οποία πιστοποιούν ότι η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ σέβεται τους πελάτες της καθώς και το περιβάλλον.

Clicca qui per visualizzare i nostri certificati.


• Κατασκευάζουμε σπίτια σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό

Possiamo costruire la tua nuova casa in ogni regione della Grecia.

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την εταιρεία “Κοφινάς” ή με τους κατά τόπους αντιπροσώπους μας για περισσότερες πληροφορίες.


• Μπορούμε να υλοποιήσουμε κάθε σχέδιο

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας “Κοφινάς” μπορεί να μελετήσει και να υλοποιήσει qualsiasi piano abitativo, sia con l'aiuto di piani già pronti che fornirai o semplicemente con la tua guida in modo che possiamo preparare i piani. Non ci sono limiti e quindi possiamo rispondere ogni esigenza e soddisfa le tue esigenze!

In alternativa puoi scegliere una proposta dal nostro catalogo e utilizzarla così com'è oppure intervenire in base alle tue esigenze.


• Συνεργαζόμενες εταιρείες

Lavoriamo con aziende più grandi, migliori e più affidabili in modo che soddisfino gli standard di produzione stabiliti dalla nostra azienda.


• Πολυετής πείρα με απόλυτα επιτυχημένη πορεία

Dal 1977 studiamo e sviluppiamo sperimentalmente costruzioni in legno, migliorando il nostro know-how. Siamo quindi in grado di offrirvi soluzioni perfette e affidabili e non ci fermiamo, ma continuiamo verso l'alto con continue ricerche tecnologiche e studi sperimentali.

La soddisfazione dei nostri clienti lo dimostra corso di successo costante μας και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει το όνομα “Κοφινάς”!

1. Πατήστε εδώ για να δείτε το ιστορικό της εταιρείας μας

2. Πατήστε εδώ για να δείτε σχόλια από τους πελάτες μας

it_IT