Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-κοφινάς–Ε394(1)

Προκατασκευασμένα σπίτια ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ-Ενεργειακής απόδοσης, αντισεισμικά, χαμηλή κατανάλωση, Βίλλα,Σκελετός ξύλινος-design

el