Κοφινάς-προκατασκευασμένα-σπίτια-Ε394–κάτοψη-ισογείου

el